Nobelpris, DNA och neandertalare

En DNA-analys som utfördes för några år sedan indikerar att neandertalmänniskan – Homo sapiens neanderthalensis – levde i “blandäktenskap” med Homo sapiens (dvs det som kallas den moderna människan). Studien grundade sig på genetiska data, som samlats in från bortåt 2000 nu levade individer från 99 olika folkgrupper i Afrika, Europa, Asien, Oceanien och Amerika.1

I samma riktning pekade en kartläggning av neandertalarnas arvsmassa, som publicerades i tidskriften Science.2-4 Den omfattande och minutiöst noggranna studien utfördes på Max Planck-institutet i Leipzig under ledning av den svenske molekylärbiologen Svante Pääbo, världsledande inom DNA-forskningen. “Neandertalarna är inte helt och hållet utdöda. De lever vidare i flera av oss.” konstaterade Pääbo .*

Tanken på att det skulle skett “ingifte” mellan neandertalmänniskan och den så kallade “moderna människan” var då ingenting nytt – tvärtom. Frågan har livligt diskuterats bland forskarna under flera år, då åsikterna här gått isär. De forskare som förde fram teorin, grundade den till stor del på ett flertal fossil som har drag av båda människotyperna. Inom den genetiska forskningen hade man nu kommit till samma slutsats som dessa forskare gjort utifrån arkeologiska och paleontologiska studier.

Huruvida studierna med vårt påvisade släktskap hjälpt till att höja statusen på Homo sapiens neanderthalensis, till den sanna människa hon i själva verket var, är dock en smula osäkert. För även efter den forskning som visar att vi bär på samma gener, hänförs neandertalare och människor ofta till två olika grupper. Och detta fastän den ena forskningsstudien efter den andra publiceras i den vetenskapliga pressen, som visar på deras likhet med oss i såväl beteende, som intelligens och uppfinningsrikedom.

Så även om mycket skett inom forskningen genom åren, som gett neandertalmänniskan mänskligare drag, anar man dessvärre att det är en bit kvar tills hon betraktas som vår jämlike inom alla läger. Men lite högre upp i statusen har hon kanske kommit ändå, så att bilden av den brutale vilden med klubba i hand numera ofta byts ut mot ganska trevliga människotyper.

En konstnär som fick i uppdrag att omskapa neandertalen blev exempelvis tillsagd att om denne idag kom vandrandes huvudgatan fram, iklädd en tredelad kostym, skulle ingen ens lägga märke till honom.

Källor:
1. http://www.physorg.com/news191047192.html
2. https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.328.5979.680
3. https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.1188021
4. https://www.science.org/doi/10.1126/science.1188046

Bild ovan, pixabay

* Svante Pääbo har tilldelats Nobelpriset i medicin 2022 för sina upptäckter inom området.

Tabell som visar några av de likheter och skillnader som finns mellan oss och neandertalmänniskan.

Skillnad på neanderthalare och nutida människor

Listan på forskningsstudier om neandertalmänniskans likhet med oss kan göras lång.
Här kort om några av dem.

Äldsta smycket?

Fingerfärdiga neandertalare

Neandertalaren = människa

Båt-folket Neandertal

Kådlim i neandertalarnas verktyg

Neandertalarna och elden

Gröt och grönsaker i neandertalarnas kost

Neandertalaren och näveroljan

Neandertalarnas verktyg – fortfarande i bruk

Hög teknologi bland neandertalarna

Äldsta fynden av neandertalarnas havskost

Lax för neandertalarna!

Mat och medicin för neandertalarna

Hälsokost för neandertalare!

Blandkost hos neandertalarna

Mer än kött i neandertalarens kost

Neandertalare är bäst!

Neandertalare och grottmålningar

Reda i hemmen – då som nu

Neandertalarna och det dagliga livet

Svårt ändra bilden av neandertalmänniskan