Neanderthalare är bäst!

Stenåldern kunde gärna byta namn till vandraråldern! Det skriver vetenskapsjournalisten Bruce Bower, efter att ha tagit del i ett par forskningsstudier om neandertalarnas och dåtida folkgruppers vandringsvanor.

Enligt dessa studier rörde sig dessa folkgrupper över betydligt större avstånd än några andra i historien, inklusive dagens vältränade atleter. Studierna bygger bl a på från vilka avstånd de hämtat material till sina spjuspetsar, samt noggranna studier av deras ben-fossil. De senare visar att deras ben var betydligt kraftigare än andras folkgruppers och uppbyggda på ett sådant sätt att de bättre klarade av olika typer av påfrestningar. Studierna har publicerats i Journal of Human Evolution,

Forskningsresultaten ger neanderthalarna ännu ett plus på sin långa meritlista. Och att bli kallad neanderthalare, är förr än komplimang än något nedsättande.

Källor:
http://www.sciencenews.org/view/generic/id/348856/description/Ancient_people_and_Neandertals_were_extreme_travelers
Journal of Human Evolution 2013 vol 64 sid 280–288.
Journal of Human Evolution 2013 vol 64 sid 242–249.