Neandertalarnas verktyg – fortfarande i bruk

Många rapporter har kommit genom åren om neandertalarnas hantverks-skicklighet. Och ständigt kommer det nya! Ett av de senaste handlar om avancerade verktyg som tillverkats av ben.

De aktuella verktygen kommer från ett par fyndplatser i Frankrike, och har tidigare kopplats ihop med den så kallade “moderna människan”, Homo sapiens. Verktygen förvaras numera på ett universitet i Kalifornen, där de nyligen ny-upptäcktes av en doktorand. När verktygen och de ursprungliga fyndplatserna i Frankrike studerats närmarare konstaterar forskarna att verktygen troligen tillverkats att neandertalarna. Benverktygen har hittats tillsammans med stenverktyg, kopplade till neandertalmänniskan. Samt ben från djur som de förmodats har jagat, som ren, kronhjort och bison.

De skickligt tillverkade benverktygen har sannolikt använts till att göra de hårda djurhudarna, mer glänsande och vattentåliga. Samma typ av verktyg tillverkas och används fortfarande idag i samma syfte i bearbetningen av läder. Som när det gäller att slutföra arbetet av hög-kvalitativa läderjackor och handväskor.

Källor:
http://news.sciencemag.org/archaeology/2013/08/neandertals-were-no-copycats
http://phys.org/news/2013-09-neandertals-modern-humans-specialized-bone.html
http://phys.org/news/2013-08-neandertals-specialized-bone-tools-europe.html#inlRlv
http://www.pnas.org/content/110/35/14186.full.pdf+html
http://www.nature.com/news/neanderthals-made-leather-working-tools-like-those-in-use-today-1.13542

Foto ovan, pixabay