Neandertalaren = människa

Neandertalmänniskan hade samma upprätt gång som nutida människor. Det visar ryggraden och bäckenbenet av ett välbevarat skelett som hittats i Frankrike. Knappast förvånande med tanke på alla tidigare fynd som visat detsamma, samt neandertalarens likhet med oss.

Lite förvånad blir man dock när det rubriceras på physorgs webbsida, som att insikten var ny. Men går man in och läser artikeln får man glädjande nog veta att så inte är fallet. Att det var länge sedan som neandertalaren beskrevs som en grottmänniska, med en enbart delvis upprättad gång. Att man numera vet att den bilden av neandertalmänniskan inte längre stämmer.

Det är ganska ute nu att fokusera på skillnaderna mellan dem och oss, säger Martin Haeusler ledande forskare bakom studien i PNAS, nu behöver vi istället se på de grundläggande likheterna. Vilket forskarna också gjort i studiet av skelettet ovan, genom att i de enskilda benen och kotorna visa på deras likheter med dem i våra skelett.

En studie av ett fossilfynd som mer sanktionerar vad forskarna idag redan vet, än visar på något nytt.

Källor:
https://phys.org/news/2019-02-neanderthals-upright-humans-today.html
https://www.pnas.org/content/116/11/4923

Skillnad på neanderthalare och nutida människor

Neandertalmänniskan levde i ett ganska hårt klimat i närheten av glaciärer. Förmodligen kom de till Europa då stora delar, däribland Skandinavien, var täckt av is. Ill pixabay

Läs mer om neandertalmänniskan

Mat och medicin för neandertalarna

Fingerfärdiga neandertalare

Båt-folket Neandertal

Reda i hemmen – då som nu

Äldsta smycket?

Blandkost hos neanderthalarna

Neanderthalarnas verktyg – fortfarande i bruk

Neanderthalare är bäst!

Neanderthalarna och det dagliga livet

Neanderthalare och grottmålningar

DNA-analyser indikerar ingifte/samexistens mellan neanderthalare och oss

Svårt ändra bilden av neanderthalmänniskan