Blandkost hos neanderthalarna

I en nyligen publicerad forskningsstudie har en grupp spanska forskare undersökt fossil avföring, som troligen kommer från neanderthalmänniskan. Knappast överraskande visar analyserna att neanderthalarna haft kött I dieten. Men analyserna visar också att de åt en hel del växter.1-3

Det är nu inte den första studien som visar att de åt växter. (Även om en del rubriker säger det.)  Bland annat visar en studie på tandsten att de ätit vete och råg, samt tecken på att sädesslagen kokats. I tandstenen, som kommer från fossil som hittats i Irak och Belgien, finns även spår av andra växter, bland annat dadlar och ärtväxter.4-5 Forskarna har även hittat små bitar av växtmaterial som fastnat i tänderna på en neanderthalare, vars fossil hittats i Irak.

De fynd man gjort hitintills ger knappast en heltäckande bild av neanderthalarnas växtföda. Men det ter sig ganska naturligt att en folkstam, som ofta levde under knappa förhållanden i slutet av istiden, blandade olika slags ätliga växter i kosten. Ett flertal fynd visar även att de åt fisk. Kort sagt syns neanderthalaren varit en människa med ett ganska blandat kostintag.

Källor:
1. http://news.sciencemag.org/archaeology/2014/06/neandertals-ate-their-veggies-their-feces-reveal
2. http://phys.org/news/2014-06-neanderthals-vegetables-evidence-neanderthal-diet.html
3. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0101045
4. http://www.pnas.org/content/early/2010/12/17/1016868108
5. http://www.physorg.com/news/2010-12-neanderthals-ate-veggies.html

Växter som vete, råg och dadlar ingick i neandertalmänniskans kost, som flera forskningsstudier visar var ganska blandad (foton, pixabay).