Skillnad på neanderthalare och nutida människor

I följande tabell listas likheter och skillnader mellan oss och neanderthalare. Ser man det rent vetenskapligt  borde vi vara samma varelser, ungefär som olika människor som lever idag.

Det är självklart att en hel del är spekulationer i tabellen, t ex att vi har mer komplext socialt beteende än neanderthalarna hade. Det är svårt att göra experiment på sådana saker. Men – det finns källhänvisningar till alla påståenden. Många gånger hänvisas till samma källa – men det beror på att det står mycket i den källan eller så finns det källhänvisningar till artiklar med ytterligare information där. Hittar du inte det du söker – gå då till källorna i de artiklar vi hänvisar till eller till källorna i nyheterna på museets hemsida som vi hänvisar till. (Det finns dels en direktlänk vid varje siffra, men sedan finns det ytterligare länkar längst ner på sidan som hör till varje påstående.)

   Tabell över skillnader och likheter mellan neanderthalarna och människan

 Källa

Jämförelsen avser

Neanderthalarna

Människan

 1

Färdas långa sträckor till fots

Bättre

Sämre

2

Syn

Bättre

Sämre

3

Komplext socialt beteende

Lika?

Lika?

4

Kroppsstorlek

Större

Mindre

5

Gör sofistikerade benverktyg

Ja

Ja

6

Begraver sina döda

Ja

Ja

7

Primär högerhänthet

Troligen

Ja

8

Avancerat talspråk

Ja

Ja

9

Variation i hud- och ögonfärg

Troligen

 Ja

 10

Start av sjöfart

Troligen tidigare

Troligen senare

11

Grottmålningar

Troligen

Ja

12

Komplex konst

Möjligen

Ja

13

Tillverkning av smycken

Ja (?) Ny fakta – kanske fel.

Ja

14

Hög kulturell utvecklingsnivå

Möjligen/Ja

Ja

15

Gjorde nutida (!) stenverktyg

Ja

Ja

16

Användning av färgpigment

Ja

Ja

17

Anpassningsbar

Ja

Ja

18

Utdöd

Nja ? (Vanlig man!)

Nej

19

 Fjädrar till utsmyckning

Förmodligen

Förekommer

20

Jaktskicklighet

God

God

21

Varierad föda

Ja

Ja

22

Amning

Ett studerat barn ammades 14 månader

Ca 30 mån. (ej industriali-serade samhällen)

23

Organisation av tillvaron

God

God

24

Avbilda fyrbenta djurs rörelser (här jämförs vi med grottmänniskor)

Bättre

Sämre

25

Hjärnstorlek

Större

Mindre

26

Organisation av hjärnan

Skillnader kan förekomma

27

Förmåga till symbolism

Möjligen ingen skillnad

28

Förmåga till fantasi och kreativitet

Möjligen ingen skillnad

29

Kulturellt utbyte med varandra

Ja

30

Avkommor med varandra

Ja

31

Förståndsgåvor

Jämförbara

32

Kultur

Jämförbar

33

Gemensamt språk

Möjligen

34

Anpassningsbarhet

Möjligen ingen skillnad

35

Använder medicinalväxter

Ja

Ja

 

  Några direktlänkar – men annars finns det mesta länkat till sidor med fler källor i själva tabellen.

 Kategori

Källa

 1. Färdas långa sträckor till fots

  http://www.sciencenews.org/view/generic/id/348856/description/Ancient_people_and_Neandertals_were_extreme_travelers  

 2. Syn

  http://www.newscientist.com/article/dn23264-neanderthals-may-have-swapped-social-lives-for-big-eyes.html  

 3. Komplext socialt beteende

http://phys.org/news/2014-04-neanderthals-strangers-good-parenting.html  

 http://www.newscientist.com/article/dn23264-neanderthals-may-have-swapped-social-lives-for-big-eyes.html

 4. Kroppsstorlek

  http://www.newscientist.com/article/dn23264-neanderthals-may-have-swapped-social-lives-for-big-eyes.html  

 5. Tillverkning av sofistikerade benverktyg

  http://phys.org/news/2012-10-neanderthals-chtelperronian-cultural-diffusion-humans.html  

 6. Begraver sina döda

  http://www.sciencemag.org/content/337/6101/1443.summary

och

http://phys.org/news/2013-12-neanderthals-dead.html

 

 7. Primär höger-hänthet

  http://phys.org/news/2012-08-neandertal-right-handedness-hinting-language-capacity.html

 

8. Avancerat talspråk

  http://phys.org/news/2012-08-neandertal-right-handedness-hinting-language-capacity.html  

 http://phys.org/news/2013-07-neanderthals-speech-language-modern-humans.html 

 

Micro-Biomechanics of the Kebara 2 Hyoid and Its Implications for Speech in Neanderthals

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0082261

 9. Variation i hud och ögonfärg

  http://news.sciencemag.org/sciencenow/2012/03/were-some-neandertals-brown-eyed.html?ref=hp

 

 10. Start av sjöfart

  http://www.newscientist.com/article/mg21328544.800-neanderthals-were-ancient-mariners.html  

 11. Grottmålningar

  http://www.newscientist.com/article/dn21458-first-neanderthal-cave-paintings-discovered-in-spain.html  

 12. Komplex konst

  http://www.newscientist.com/article/mg18024241.300-neanderthal-art-alters-the-face-of-archaeology.html  

 13. Tillverkning av smycken

  http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=neandertal-art-human

http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2010/10/neanderthals-did-not-shop-at-s.html

 14. Hög kulturell utvecklingsnivå

  http://www.newscientist.com/article/dn20155-did-neanderthals-use-feathers-for-fashion.html  

http://phys.org/news/2013-07-neanderthals-speech-language-modern-humans.html   

 15. Tillverkning av stenverktyg

  http://www.physorg.com/news/2012-01-neanderthals-contemporaries-stone-tools.html

 

 16. Användning av färgpigment

 

  http://www.physorg.com/news/2012-01-team-evidence-red-ochre-neanderthals.html

  http://www.pnas.org/content/early/2012/01/17/1112261109.full.pdf+html  

 17. Anpassningsbar

  http://www.physorg.com/news/2012-01-archaeologists-clues-neanderthal-extinction.html  . Se även:
Rae, T C et al (2011) The Neanderthal face is not cold adapted, Journal of Human Evolution, vol 60, 234-239.

 18. Utdöd

  http://www.physorg.com/news/2012-01-archaeologists-clues-neanderthal-extinction.html  

 19. Användning av fjädrar till utsmyckningar

 

 http://www.newscientist.com/article/dn20155-did-neanderthals-use-feathers-for-fashion.html

 

 http://www.physorg.com/news/2011-02-evidence-neanderthals-feathers.html

http://blogs.scientificamerican.com/observations/2012/09/18/caveman-couture-neandertals-rocked-dark-feathers/

http://www.scientificamerican.com/article/caveman-couture/

 20. Jaktskicklighet

  https://www.dinosaurier.nu/nyheter/h%C3%B6g-teknologi-bland-neanderthalarna  

 

 21. Konsumtion av varierad föda

  https://www.dinosaurier.nu/nyheter/mer-%C3%A4n-k%C3%B6tt-i-neanderthalarens-kost  

 

 22. Amning

  http://news.sciencemag.org/sciencenow/2013/05/how-long-did-neandertals-breastf.html?ref=hp  

 23. Organisation av tillvaron

  https://www.dinosaurier.nu/nyheter/ordning-i-hemmen-%C3%A4ven-bland-forntidens-folk  

 

 24. Avbilda fyrbenta djurs rörelser

 

   http://phys.org/news/2012-12-cavemen-animals-modern-artists.html

  http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0049786

 

 25. Hjärnstorlek

   http://www.newscientist.com/article/dn23264-neanderthals-may-have-swapped-social-lives-for-big-eyes.html  och Rozzi, F V et al
http://www.nature.com/nature/journal/v428/n6986/abs/nature02428.html

 26. Organisation av hjärnan

  http://www.newscientist.com/article/dn23264-neanderthals-may-have-swapped-social-lives-for-big-eyes.html

 

 27. Förmåga till symbolism

  http://www.newscientist.com/article/dn21458-first-neanderthal-cave-paintings-discovered-in-spain.html  

 http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=neandertal-art-human  

 28. Förmåga till fantasi och kreativitet

  http://www.newscientist.com/article/dn21458-first-neanderthal-cave-paintings-discovered-in-spain.html  

  http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=neandertal-art-human  

 29. Kulturellt utbyte med varandra

  http://phys.org/news/2012-10-neanderthals-chtelperronian-cultural-diffusion-humans.html

 

 30. Avkommor med varandra

http://phys.org/news/2014-04-method-humans-neanderthals-interbred.html

 http://www.physorg.com/news/2012-01-archaeologists-clues-neanderthal-extinction.html

http://phys.org/news204308568.html

 https://www.dinosaurier.nu/nyheter/dna-analyser-indikerar-ingiftesamexistens-mellan-neanderthalare-och-oss 

http://www.icr.org/article/neandertals-mixed-with-humans-china/

 31. Förståndsgåvor

 http://phys.org/news/2013-07-neanderthals-speech-language-modern-humans.html  

 32. Kultur

  http://phys.org/news/2013-07-neanderthals-speech-language-modern-humans.html  

 33. Gemensamt språk

   http://phys.org/news/2013-07-neanderthals-speech-language-modern-humans.html  

 34. Anpassnings-barhet

  http://www.physorg.com/news/2012-01-archaeologists-clues-neanderthal-extinction.html