Svårt ändra bilden av neandertalmänniskan

Varför är neandertalare fortfarande ett slagord för en stum vilde?” Det frågar sig Ewen Callaway på New Scientists blogg “Short Sharp Science”. Utgångspunkten för hans blogg-inlägg är de fynd som nyligen gjorts i Spanien av smycken tillverkade av snäckskal. Snäckskalen har olika färgfläckar, vilka kommer från färgpigment som inte finns naturligt på själva fyndplatsen, utan har transporterats dit.

Smyckena har hittats i lager, som enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan daterats till cirka 50 000 år. Då det endast är fossil från neandertalare, som hittats i europeiska lager med dessa ålderdateringar, utgår forskarna från att det är medlemmar från denna folkgrupp som tillverkat smyckena. Fossil från den så kallade moderna människan, Homo sapiens har endast hittats i lager högre upp.

Hypotesen om den stumma grottmänniskan blir ännu mer ohållbar, påpekar Callaway i sitt blogg-inlägg, om man till de nyupptäckta snäck-smyckena lägger till andra fynd som visar att neandertalarna jagade, målade och talade som nutida människor. En lista som kan göras betydligt längre än den kortfattade som Callaway får plats med i sitt blogg-inlägg. Det gäller såväl fossila fynd som arkeologiska, barnafödande, smaklökar osv.

Lars Werdelin, docent på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, säger i Vetenskapsradion, i SR P1 att den bild som funnits av neandertalaren att de “skulle varit korkade och dött ut i konkurrensen med den moderna, mycket smartare människan” håller på att eroderas bort. Låt oss hoppas han har rätt. Men med tanke på att varje nytt forskningsresultat som visar på neandertalmänniskans intelligens, som regel framställs som överraskande, går det väldigt sakta. Det gäller både i populära media som i mer vetenskapliga sammanhang.

Tillbaka till fynden av neandertalarnas snäck-smycken, så publiceras de i PNAS under rubriken – “Symbolic use of marine shells and mineral pigments by Iberian Neandertals”. En helt korrekt beskrivning av artikelns innehåll, inget fel i det. Men när sedan andra websidor rapporterar utifrån deras artikel presenteras det som att detta skulle vara något nytt.

Det är här vi får söka svar på Callaways fråga varför neandertalaren fortfarande används som ett slagord. Först myntades begreppet om en primitiv grottmänniska. Denna tilläts sedan leva kvar, inte minst inom många populära media, där man exempelvis i påkostade BBC-serier fått se neandertalmänniskan som en skränande vilde dra fram genom urskogarna. Detta trots att forskningen sedan lång tid tillbaka visat att den bilden inte stämmer med den historiska verkligheten. Men då skribenter likt Ewen Callaway börjar uppmärksamma det på hemsidor med vetenskaplig framtoning finns det ändå hopp om förbättring.

Källor:
http://www.pnas.org/content/early/2010/01/06/0914088107.abstract
http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=3362121
http://www.physorg.com/news182439329.html

Bild ovan, ill pixabay