Svårt ändra bilden av neanderthalmänniskan

”Varför är neanderthalare fortfarande ett slagord för en stum vilde?” Det frågar sig Ewen Callaway på New Scientists blogg ”Short Sharp Science”. Utgångspunkten för hans blogg- inlägg är de fynd som nyligen gjorts i Spanien av smycken tillverkade av snäckskal. Snäckskalen har olika färgfläckar, som kommer från färgpigment som inte finns naturligt på själva fyndplatsen, utan har transporterats dit.

Smyckena har hittats i lager, som enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan daterats till cirka 50 000 år. Då det endast är fossil från neanderthalare, som hittats i europeiska lager med dessa ålderdateringar, utgår forskarna från att det är medlemmar från denna folkgrupp som tillverkat smyckena. Fossil från den så kallade moderna människan, Homo sapiens har endast hittats i lager högre upp.

Hypotesen om den stumma grottmänniskan blir ännu mer ohållbar, påpekar Callaway i sitt blogg-inlägg. om man till de nyupptäckta snäck-smyckena lägger till andra fynd som visar att neanderthalarna jagade, målade och talade som nutida människor. En lista som kan göras betydligt längre än den kortfattade som Callaway får plats med i sitt blogg-inlägg. Det gäller såväl fossila fynd som arkeologiska, barnafödande, smaklökar osv.

Lars Werdelin, docent på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, säger i Vetenskapsradion, i SR P1 att den bild som funnits av neanderthalaren att de ”skulle varit korkade och dött ut i konkurrensen med den moderna, mycket smartare människan” håller på att eroderas bort. Låt oss hoppas han har rätt. Men med tanke på att varje nytt forskningsresultat som visar på neanderthalmänniskans intelligens, som regel framställs som överraskande, går det väldigt sakta. Det gäller både i populära media som i mer vetenskapliga sammanhang.

Tillbaka till fynden av neanderthalararnas snäck-smycken, så publiceras de i PNAS under rubriken – ”Symbolic use of marine shells and mineral pigments by Iberian Neandertals”. En helt korrekt beskrivning av artikelns innehåll, inget fel i det. Men när sedan andra websidor rapporterar utifrån deras artikel presenteras det under rubriker som att neanderthalarna inte var några dumbommar. Samt att det hela framställs som att detta skulle vara något nytt.

Det är här vi får söka svar på Callaways fråga varför neanderthalaren fortfarande används som ett slagord. Först myntades begreppet om en primitiv grottmänniska. Denna tilläts sedan leva kvar, inte minst inom många populära media, där man exempelvis i påkostade BBC-serier fått se neanderthalmänniskan som en skränande vilde dra fram genom urskogarna. Detta trots att forskningen sedan lång tid tillbaka visat att den bilden inte stämmer med den historiska verkligheten. Men då skribenter likt Ewan Callaway börjar uppmärksamma det på hemsidor med vetenskaplig framtoning finns det ändå hopp om förbättring.

Källor: http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2010/01/why-is-neanderthal-still-a-by w.html
http://www.pnas.org/content/early/2010/01/06/0914088107.abstract
http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=3362121
http://www.physorg.com/news182439329.html
http://sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2010/111/3

Läs mer om neanderthalmänniskan i
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/h%C3%B6g-teknologi-bland-neanderthalarna
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/mer-%C3%A4n-k%C3%B6tt-i-neanderthalarens-kost