Fossilbildning mitt under skalömsning

Stora mängder mycket välbevarade fossil har hittats i numera välkända Burgess Shale i Klippiga bergen, nordvästra Kanada. Fossil från dessa kambrium-lager kommer från djur som levt djupt nere på havsbottnen. När havsbottnarna pressats upp och bildat höga bergskedjor ligger där fullt av dessa fossil kvar inne i klipporna.

Ett exempel på dessa fossil är ett litet leddjur, Marrella splendens, som begravdes och blev till fossil mitt under skalömsningen. Marrellomorpha är en klass så kallade trilobitartade leddjur. Till skillnad från trilobiterna saknar Marella särskilda ledade skelettplåtar på ryggen. Men i likhet med andra leddjur täcks kroppen av ett i regel hårt, kitinhaltigt yttre proteinskelett som ömsas upprepade gånger under djurets tillväxt.

Det var alltså vid en sådan skalömsning som Marrella splendens, som kommit sig ungefär halvvägs igenom, begravdes under stora mängder sediment. Det avbrutna skalbytet vittnar om hur snabbt fossilprocessen gått till. Samtidigt som det visar att även dessa forntidens leddjur ömsade skal, likt våra nutida.

Andra exempel på fossil av vattenlevande organismer högt uppe i bergen är den så kallade chengjiangfaunan i kambriumlager i sydvästra Kina, och i juralager i österrikiska Alperna.

Källor:
https://www.nature.com/articles/429040a
https://en.wikipedia.org/wiki/Marrella
https://sv.frwiki.wiki/wiki/Marrella_splendens

Bild ovan: Del av Burgess Shale, Wikipedia.