Stöd museet

Arbetet på detta museum finansieras nästan uteslutande med hjälp av idéellt arbete och frivilliga gåvor. För att kunna jobba vidare behöver vi Ditt stöd!

Om du vill hjälpa till med något praktiskt eller teoretiskt, gå in på vår praktiksida och se några förslag på listan med jobb. Du kan även meddela vad du vill och kan, genom vår kontaktsida, så skickar vi förslag eller ringer upp dig.

Om Du vill stödja något speciellt, t ex en skolklass så att den får gratis inträde på museet, eller vill göra en avdragsgill sponsring genom ett företag – ta kontakt genom vår kontaktsida först!

Ett annat sätt att stödja museet är genom att köpa presenter till andra. Vi säljer alla möjliga sorters vackra och intressanta fossil som visar hur jordens historia varit (även bra som t ex 50-års-presenter – för dem som har humor) och många vackra mineraler. Ta kontakt genom vår kontaktsida för prisklass och förslag, eller gå in på internet och leta upp något fint och meddela oss hemsidesadressen samt vad det kostar där. Vi säljer för det mesta samma saker till ett lägre pris. (Vår säljsida är dock ännu inte klar.)

Aktuella projekt som behöver kontanta medel så snart som möjligt:

  • Skoltjänst, till gratis inträde samt undervisning för skolor.
  • Anställa en arbetare till museet. Detta kan gå på 30 000 kr/månad. För det behöver vi stöd av ca 30 personer med 1000 kr per månad eller 300 personer med 100 kr/månad.
  • Rör till ny ventilation, ca 30 000 kr.
  • Material till mindre utbyggnad. Ca 30 000 kr. Vi kan behöva lite hjälp här.
  • Material till en första rörlig dinosaurie (kolvar o dyl), ca 20 000 kr. Själva dinosaurien plus ritningarna klara. Arbetet delvis påbörjat – en första prototyp som rör sig lite grann finns.
  • Material till att bygga bottenvåningen, med interaktiv utställning, ca 200 000 kr. De flesta ritningar är klara. (Många små kostnader, någon stor kostnad.) Fler arbetare behövs!
  • Det finns många små jobb på museet hela tiden som vi behöver praktisk och finansiell hjälp med.  Kom gärna hit och jobba några veckor eller månader!
  • Det löpande arbetet har vi dock finansiering till, tack vare gåvor och föreläsningsverksamhet. Men, om vi får 100 kr/mån var av 100 personer blir det en liten summa till slut, som behövs för att vi skall kunna bygga vidare!

Om du vill stödja museet ekonomiskt, sätt in din gåva på:
Plusgiro 4880844-8, Den Förhistoriska Världen.
Eller: Swish för mindre belopp kan användas i nödfall! (Ta då kontakt genom kontaktsidan först.)

For foreign support – what may be necessary:
Nordea bank
IBAN:  SE46 9500 0099 6026 4880 8448 (9960 26 4880 8448 is the number of the bank account), Den Förhistoriska Världen
BIC: NDEASESS