Lax för neandertalarna!

Levde neandertalarna på lax i forntida Kaukasus? Det är den slutsats som forskarna dragit på grund av ben från stora laxar som hittats här i en grotta. En grotta som tros ha bebotts av neandertalare vid den tidsperiod som laxbenen härstammar ifrån.

I grottan har man även hittat ben från grottbjörn och grottlejon. Forskarna ser det dock som osannolikt att det är dessa djur som ätit fiskarna. De isotop-studier som gjorts av djurbenen visar att den asiatiska grottbjörnen, likt sin europeiska frände, ätit rent vegetariskt. Och grottlejonet i sin tur var antingen kött- eller växtätare.

Olika slags dieter har ibland lyfts fram som en hypotes till varför neandertalmänniskan skulle trängts undan av den så kallade moderna människan. Men allt flera studier visar att de åt fisk då tillfälle gavs. Och att kosten inte skilde sig märkbart mellan de båda folkslagen.

Att rester av marina laxar hittats uppe i bergen, förklarar forskarna med att de fångats då de simmat in till sina lekplatser i färskvatten.

Källor:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213003674
http://phys.org/news/2013-09-salmon-years-caucasus.html

Foto, pixabay