Hög teknologi bland neandertalarna

Åtskilliga fynd genom åren har visat att neandertalarna var skickliga och anpassningsbara jägare. Den bilden förstärks ytterligare av några fynd som nyligen gjorts i Storbritannien.

Fynden består av verktyg som tillverkats av vad som sägs vara Nordeuropas sista neandertalare. Arkeologerna beskriver verktygen som tekniskt avancerade och väl så effektiva som dem som senare tillverkats av Homo sapiens. Man menar att verktygen ger intrycket av att komma från en befolkning som helt behärskar både landskapet omkring sig och det råmaterial som finns i naturen. Dessa verktyg visar på en blomstrande teknologi hos ett folk som trivs och går framåt, inte hos ett som lever på randen till sin egen existens.

Att neandertalmänniskans teknologi var minst lika effektiv som tidiga Homo sapiens, har även bekräftats i en gemensam forskningsstudie av engelska och amerikanska arkeologer. Efter flera års  noggranna studier av såväl tillverkningssätt som slutresultat konstaterar forskarna att neandertalarna knappast var en underlägsen grupp gentemot Homo sapiens. Snarare tvärtom, åtminstone beträffande verktygstillverkningen.

Att neandertalarna dog ut berodde knappast på deras intelligens, säger de forskare som deltog i studien och nu vill försöka rehabilitera den felaktiga bild som uppstått av neandertalmänniskan.

Källor till artiklar som beskriver neanderthalares teknologi:

  • http://www.physorg.com/news133427782.html
  • http://www.physorg.com/news138941114.html
  • http://www.newscientist.com/article/dn14604-techsavvy-neanderthals-couldnt-blame-their-tools.html?DCMP=ILC-hmts&nsref=news2_head_dn14604
  • https://phys.org/news/2012-10-neanderthals-chtelperronian-cultural-diffusion-humans.html
  • http://www.newscientist.com/article/mg22029432.800-worlds-oldest-string-found-at-french-neanderthal-site.html#.Upo07eJAKOY