Båt-folket Neandertal

Att människan redan tidigt i historien var ett sjöfarande folk har dokumenterats i mången studie. Bland de äldsta dateringarna härvidlag är från redskap, kopplade till Homo erectus, som hittats på ön Flores i Indonesien.1-2

Även neandertalarna rapporteras ha varit sjökunniga och tagit sig ut på havet. Det visar fynd av redskap, kopplade till dem, och som hittats på några grekiska öar dit det endast varit möjligt att nå sjövägen. De aktuella öarna där verktygen hittats är Zakynthos, Lefkada and Kefalonia, vilka ligger på ett avstånd mellan fem och tolv kilometers från Greklands fastland.3-5

Nåja, någon forskare har kommit med en invändning att det varit möjligt att simma dit. Det förklarar dock inte att liknande verktyg hittats på Kreta, som ligger på ett betydligt längre avstånd från fastlandet. Och – om man inte rekognoscerat omgivningen med båt, inställer sig frågan hur man vetat att även de mer närbelägna öarna fanns. Knappast simmade man på måfå flera kilometer ut till havs, med verktyg dessutom. Må vara att äventyrslusten och innovationen är väl dokumenterad bland detta händiga folkslag.

En annan indikation, som visar att neandertalarna använt sig av någon form av båt, är fynd av säl- och delfinben, från deras boplatser i Gibraltar. Inget bevis i sig, då det kanske var möjligt att jaga djuren från land. Men tanken infinner sig osökt, särskilt med tanke på djurens snabbhet i en hotad situation.6-7

Och ser man på all samlad dokumentation om neandertalmänniskans intelligens och uppfinningsrikedom, är det knappast märkligt att man även byggde båtar och tog sig fram över vattnen. Särskilt de som bodde i kustnära områden, som exempelvis vid Gibraltar och i den grekiska övärlden.

Källor:
1. http://www.livescience.com/24810-neanderthals-sailed-mediterranean.html
2. http://www.nature.com/nature/journal/v464/n7289/full/nature08844.html
3. http://www.newscientist.com/article/mg21328544.800-neanderthals-were-ancient-mariners.html
4. http://www.physorg.com/news/2012-03-evidence-neanderthals-boats-modern-humans.html
5. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440312000441
6. https://www.newscientist.com/article/dn14784-neanderthals-feasted-on-seals-and-dolphins/?DCMP=ILC-hmts&nsref=news2_head_dn14784
7. http://www.pnas.org/content/105/38/14319.abstract

Bild ovan: Karta där de aktuella öarna, Zakynthos, Lefkada and Kefalonia, där verktygen hittats ingår (Wikipedia).