Kådlim i neandertalarnas verktyg

Neandertalarnas uppfinningsrikedom har det skrivits mången artikel om. En av de senaste visar att de tillverkade lim av tallkåda för att fästa träskaft på stenredskap. I något fall har kådan blandats med bivax.

Fynden som leder till upptäckten har gjorts bland stenverktyg i grottor, relaterade till neandertalmänniskan, på Italiens västkust. Tillverkningen av det kådbaserade limmet visar att de brukade eld, eftersom tallkådan torkat om den inte värmts upp. Ett av flera andra bevis på att neandertalarna behärskade elden.

Upptäckten av fastsatta handtag med kådlim är inte heller det första som kopplats till neandertalmänniskan. Vilket forskarna tar som en indikation på att bruket var vanligare än man hitintills har trott.

Källor:
https://phys.org/news/2019-06-neanderthals-resin-craft-stone-tools.html
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0213473

Kåda från barrträd är inte bara vacker, utan har tiderna igenom använts till olika nyttoprodukter.  Dess främsta uppgift är annars att att läka skador som uppstått på träden.

Läs mer om neandertalmänniskan

Neanderthalarna och elden

Neanderthalarnas verktyg – fortfarande i bruk

Mat och medicin för neandertalarna

Fingerfärdiga neandertalare

Neandertalaren = människa

Båt-folket Neandertal

Reda i hemmen – då som nu

Äldsta smycket?

Blandkost hos neanderthalarna

Lax för neanderthalarna!

Neanderthalare är bäst!

Neanderthalarna och det dagliga livet

Neanderthalare och grottmålningar

Besk (ört)medicin för neanderthalarna

Äldsta fynden av neanderthalarnas havskost

Gröt och grönsaker i neanderthalarnas kost

DNA-analyser indikerar ingifte/samexistens mellan neanderthalare och oss

Svårt ändra bilden av neanderthalmänniskan

Mer än kött i Neanderthalarens kost

Hög teknologi bland Neanderthalarna