Neandertalarna och det dagliga livet

Neandertalarna tillbringade inte dagarna i ände med att kasta spjut och jaga. Istället använde de tiden till att skrapa rent djurhudar och tillverka kläder. Det är en slutsats som en grupp forskare dragit efter att ha analyserat några fossil från neandertalmänniskan. Forskarna har sedan länge känt till att neandertalarnas högerarm var betydligt starkare än den vänstra. Viket man tidigare trott berott på spjutkastningen.

Den uppfattningen börjar nu omvärderas. Forskarna tror nu bland annat att bägge armarna användes då man kastade spjuten. Att högerarmen blivit så mycket starkare tror man istället kan ha berott på att den använts till långvariga och monotona sysslor. Som exempelvis att skrapa rent djurhudar man behövt för kläder, skydd och andra ändamål.

Ett av de vanligaste redskapen som hittats tillsammans med neandertalsfossil är en speciell skrapa tillverkad av flinta, som enligt arkeologerna har använts i sammanhanget. Flera nutida folkgrupper tillverkar kläder på liknande sätt, ett arbete som tar avsevärt mycket tid. Även för de vältränade i hantverket kan det ta upp till åtta timmar att skrapa rent en enda djurhud.

Neandertalmänniskans livsvillkor må ha sett lite annorlunda ut än våra, åtminstone här i västvärlden. Men tillsammans med andra forskningsfynd tyder den nypublicerade studien på att de levde ett för dem, vanligt vardagsliv. Exempelvis har man vid utgrävningar på forntida boplatser sett att de organiserat sin tillvaro, genom bestämda platser för olika föremål och aktiviteter.

Källor:
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0040349
http://phys.org/news/2012-07-unique-neandertal-arm-morphology-due.html

Läs mer i https://www.dinosaurier.nu/nyheter/ordning-i-hemmen-%C3%A4ven-bland-forntidens-folk