Neandertalare och grottmålningar

De äldst daterade grottmålningar, som upptäckts hitintills,  finns i Nerja- grottorna vid spanska sydkusten. Nåväl – varken målningarna eller fyndplatsen är till fullo daterade eller undersökta. Den datering som anges så här långt ligger runt 43 000 år.1

Det mest överraskande för forskarna är inte tidsdateringen som sådan, utan att dateringen sammanfaller med fynd från neanderthalmänniskan i samma område. Det är de första grottmålningar som sammankopplas med dem. Tillsammans med andra konstnärliga utsmyckningar som dekorerade stenar 2 och snäckföremål 3 visar det på neandertalarna som konstförfarna människor.

Och ännu en bit fogas till den nya bild som växer fram med neandertalaren som en helt vanlig människa, lik den nutida på alla områden.

Källor:
1. http://www.newscientist.com/article/dn21458-first-neanderthal-cave-paintings-discovered-in- spain.html
2. http://www.newscientist.com/article/mg18024241.300-neanderthal-art-alters-the-face-of-arch aeology.html
3. http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=neandertal-art-human

Foto ovan, Klipporna vid Nerja, spanska sydkusten (wikipedia).