Båt-folket Neandertal

Att människan redan tidigt i historien var ett sjöfarande folk har dokumenterats i mången studie. Bland de äldsta dateringarna härvidlag är från redskap, kopplade till Homo erectus, som hittats på ön Flores i Indonesien.1-2 Även neandertalarna rapporteras ha varit sjökunniga och tagit sig ut på havet. Det visar fynd av redskap, kopplade till dem, och … Fortsätt läsa Båt-folket Neandertal