Neandertalare och grottmålningar

De äldst daterade grottmålningar, som upptäckts hitintills,  finns i Nerja- grottorna vid spanska sydkusten. Nåväl – varken målningarna eller fyndplatsen är till fullo daterade eller undersökta. Den datering som anges så här långt ligger runt 43 000 år.1 Det mest överraskande för forskarna är inte tidsdateringen som sådan, utan att dateringen sammanfaller med fynd från … Fortsätt läsa Neandertalare och grottmålningar