Äldsta smycket?

I en grotta i Kroatien har man hittat ett smycke tillverkat av klor från en havsörn. Klorna har slipats och bearbetats för att kunna sättas ihop till ett hals- eller armband. Smycket är relaterat till neandertalmänniskan, då fyndet gjordes vid en neandertalutgrävning i nämnda grotta, för över hundra år sedan. Men det är först nu som det publicerats en studie om fyndet.1-4

Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är fynden i grottan daterade till 130000 år. Betydligt äldre än dateringar som gjorts av europeiska fynd av smycken, från den så kallade moderna människan i Europa. Det här med tillförlitliga åldrar kan ju diskuteras, men att neandertalmänniskan var tidigt ute med att tillverka smycken kan man hålla för säkert.

Det visar även tidigare fynd från Spanien, relaterade till neandertalmänniskan, av smycken som tillverkats av snäckskal. Snäckskalen har olika färgfläckar som kommer från färgpigment som inte finns naturligt på själva fyndplatsen, utan har transporterats dit. Dessa smyckena har hittats i lager, daterade till cirka 50 000 år. 5

Utgår man från dateringarna av dessa fynd, skulle neandertalarna vara först i Europa med smyckes-tillverkning. Men tilläggas bör att de forntida fynd som kommer i dagen, bara utgör en liten del av allt det som hände i dessa båda folkgruppers liv. Den nu publicerade studien av smycket visar ännu en indikation på neandertalmänniskans likhet med oss.

Bara en sådan sak som att fånga in de väldiga havsörnarna är i sig en bragd.

Källor:
1. http://phys.org/news/2015-03-neandertals-white-tailed-eagle-claws-years.html
2. http://phys.org/news/2015-03-neanderthals-globe-jewellers.html
3. http://www.nature.com/news/neanderthals-wore-eagle-talons-as-jewellery-1.17095
4. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0119802
5. http://www.pnas.org/content/107/3/1023.abstract

Foto ovan, pixabay