Neandertalaren och näveroljan

Ett flintaverktyg, relaterat till neandertalmänniskan, har nyligen hittats i Nordsjön utanför Nederländerna. Det består av flinta som har formats vasst på ena sidan och täckts med näverolja/björktjära på den andra. Vilket gjort att den som använde det både kunde hålla det bekvämt och pressa ned det, utan att skära sig i handen.

Hos tidigare neandertal-fynd med näverolja har den oftast använts för att fästa trähandtag på vassa stenverktyg. Den varma, gummiliknande tjäran passar bra att binda ihop olika material, eftersom den hårdnar då den kyls ner av den omgivande temperaturen. Det flintverktyg som nu hittats saknar dock handtag, utan har tillverkats på ett sätt så att sådant inte behövts.

Forskarna tror att sådana flintverktyg kan ha använts till att exempelvis hacka växter och skrapa djurhudar. Då det lagts ned tid och kraft att tillverka dem – skaffa ved, bränna tjära, forma flintan – tror forskarna att det tillverkats flera åt gången. Och att neandertalmänniskan använde näverolja/björktjära i större utsträckning än vad man tidigare trott. Att ett enskilt verktyg som detta bevarats tror forskarna beror på att det legat på havsbottnen fram till nu.

Låter ganska trovärdigt alltsammans. Lite mer förvånad blir man över påpekandet att det krävde ett visst mått av komplext tänkande till hela tillverkningsprocessen. Att det fortarande framställs som något smått överraskande att neandertalmänniskan skulle varit kapabel till det – efter alla tidigare fynd som gjorts och visat att hon var just det. Kababel till samma komplexa tänkande och uppfinningsrikedom som det vi har idag. Kort sagt – en helt vanlig människa, som du och jag.

Källor:
https://phys.org/news/2019-10-flint-flake-tool-partially-birch.html
https://www.pnas.org/content/early/2019/10/15/1907828116

Flinta är ett mjukt material, och man förstår att det använts – och använts än idag, på vissa håll i världen –  att göra verktyg av (bilder, pixabay).

Se mer här: https://www.dinosaurier.nu/om-museet/allman-info-om-museet/faktabanken/skillnad-pa-neanderthalare-och-nutida-manniskor/