Allmän info om museet

Museet “Den Förhistoriska Världen” handlar om tro och vetande om vårt ursprung. Det handlar alltså om historia och om hur allting har kommit till – universum, jorden, livet på jorden, djuren, människan osv. Museet är i första hand till för utbildning, diskussion och att ge en upplevelse (det sistnämnda än mer när vi fått klar vår upplevelseutställning).

Man kan besöka museet ensam eller med sin klass. Om en hel klass/grupp kommer kan vi göra en rolig guidning, som vi redan gjort för 100-tals klasser. Man kan också ha drogfritt kalas/drogfri fest på museet. Då möblerar vi om delar av museet.

Dinosaurier

Dinosaurier är roliga, därför satsar vi lite extra på material om dem. Vi är nu näst största museet i Sverige, räknat på hur många riktiga fossil vi visar (inte till ytan – då är vi tredje störst). Vi visar t ex mer än dubbelt så många riktiga fossil som i de fasta utställningarna på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm (även om de har många fler fynd, gömda i sina lådor och arkiv). Det i särklass största museet, räknat på hur många fossil man visat, var tidigare Sveriges Fossilmuseum som dock lagts ner nu. Det nu största är Uppsalas naturhistoriska museum som visar ca 2500 olika sorters fossil, och vi här i Umeå visar ca 1300 olika sorters fossil.

Roligt att minnas

Vi säljer riktiga fossil, t ex bitar av dinosaurieben. Vi kan sälja hela ben och hela skelett av dinosaurier också, men de är ganska dyra så dem måste vi beställa in … Vi säljer också fina stenar, mineraler, kristaller samt förstenade (fossila) fiskar o dyl som passar bra som presenter.

Filosofiskt arbetssätt

Det första vi vill är att människor som besöker oss skall börja tänka kritiskt och inte bara anamma vad olika auktoriteter säger (inklusive det som sägs på museet). Detta är grundläggande för all mänsklig samvaro och även grunden för demokratin. I det ingår även respekt för andras åsikter, även om man inte delar dem. (Om alla har samma åsikter är det risk att det blir hjärntvätt!)

Vi tar därför gärna en diskussion om olika frågor. Vi motsätter oss all form av diskriminering samt att man sitter i “elfenbenstorn” (dvs att någon anser sig förmer än andra och därför inte vill diskutera – en del säger att de vill diskutera, men vill det egentligen inte och gör det därför inte …).

Om man vill gå längre in i frågeställningarna tar vi även gärna en djupare diskussion om olika tolkningar av jordens historia (detta gäller bara om man vill diskutera). Forskning som berör nutiden är ofta direkt praktiskt tillämpbar, t ex hur man bäst bygger en bro eller gör en bra medicin, så där får man inte ta fel för ofta. Men oberoende av hur forntiden har varit finns vi här. Alternativa förklaringar till forntiden och vårt ursprung ger därför ofta inte omedelbara praktiska konsekvenser. Detta kan man kan se t ex av diskussionerna i den vetenskapliga litteraturen.

Men frågan om alltings ursprung är i grunden en religiös/filosofisk fråga, antingen man är ateist eller tror på en skapare. Därför är den frågan, av olika skäl, extra känslig för många människor och en del vägrar diskutera sin tro. Vi accepterar och förstår den sistnämnda ståndpunkten, men vi kan ta upp och diskutera även dessa svåra frågor, om man vill. (Frågor kan besvaras via kontaktsidan.)

Det finns tyvärr många som kallar sin tro för vetenskap och/eller fakta. Man kan få tro att det är så. Men, det blir problem om man dogmatiskt vill presentera denna sin tro och kalla den för fakta eller vetenskap, samtidigt som man inte vill att någon skall få kritiskt granska eller ifrågasätta denna tro. Museet vänder sig mot ett sådant odemokratiskt och ovetenskapligt förhållningssätt.

Svåra frågor

Museet drivs av en helt fristående idéell allkristen förening, som samarbetar med alla som vill samarbeta.

Vi tror INTE att livet är meningslöst, som många vetenskapsmän och läromedelsförfattare börjat tro. Den sistnämnda tron beror ofta på att man (omedvetet?) blandat ihop den vetenskapliga metoden (som är en metod att undersöka världen och universum) med en filosofi/religion som säger att det inte finns någon riktig mening med livet.

Det är svårt att förstå varför någon kan vara intresserad av att föra ut en tro om meningslöshet. Det är ju hur som helst meningslöst med ett budskap om att livet är meningslöst och ingen blir lycklig av det budskapet. (Man kanske omedvetet finner en mening i att bara sprida ett budskap, oberoende av om budskapet är bra eller dåligt, sant eller falskt?)

Man kan hitta information om denna tro på meningslöshet i den vetenskapliga pressen (man säger det inte alltid rent ut, men grundtanken bakom blir meningslöshet). Många har också skrivit att man inte är intresserade av att upptäcka vad som är verkligt. Man är bara intresserad av att förklara allt med sin egen tro/filosofi/teori. (Se t ex citat av Todd, från den vetenskapliga tidskriften Nature, här citerat i en artikel av skapelsetroende forskare.)

Det sistnämnda, att utesluta alla tankar utom det man tror på själv, gäller INTE hur vi tar upp frågorna på museet. Dvs, vi tror på öppenhet och diskussion även om de mest grundläggande frågorna. (Däremot har vi inte alltid samma åsikter som de hemsidor vi länkar till.)

Styrelsen, Den Förhistoriska Världen