Reda i hemmen – då som nu

Att organisera upp våra hem, på ett både målmedvetet och trivsamt sätt, är för de flesta av oss ganska grundläggande. Arkeologiska fynd har visat att samma behov fanns hos forntida folk.

På en utgrävningsplats i Italien har man till exempel funnit att neandertalmänniskan använde olika platser av sitt boende för olika ändamål. En för slakt, en annan för redskapstillverknng, en avskild samlingsplats kring härden osv.1- 2

Liknande resultat har hittats på utgrävningsplatser i Spanien 3 och Jordanien 4, relaterade till neandertalarna. Samt från Huledalen i Israel, där neandertalarna ses som kandidater till den aktuella platsen. Men här tror forskarna att även Homo erectus kan ha slagit ner sina bopålar i det förgångna.5 Också ett folkslag som förstod att organisera sitt boende.

Detta slag av vad forskarna kallar ett “avancerat tankesätt”, med en mental förmåga att planera och organisera sitt livsutrymme, har forskarna tidigare trott att enbart den så kallade moderna människan behärskade. Den senare tidens utgrävningar har dock visat att så inte var fallet.

Eller om man vänder på det. Kanske visar de arkeologiska fynden att det hela tiden rört sig om samma slags människa, med samma mentala förmåga och kapacitet att göra sitt boende praktiskt och trivsamt.

Källor:
1. http://phys.org/news/2013-12-evidence-neanderthals-spaces.html
2. http://www.academia.edu/4514637/A_Spatial_Analysis_of_the_Late_Mousterian_Levels_of_Riparo_Bombrini_Balzi_Rossi_Italy_
3. https://www.nature.com/articles/332068a0
4. http://archaeology.huji.ac.il/depart/prehistoric/erellah/2005_Henry_book_review_PaleoAnthropology.pdf (Jordanien)
5. http://www.physorg.com/news180707972.html

 

Var sak på sin plats – då som nu!