Besk (ört)medicin för neanderthalarna

Att Neanderthalmänniskan, vid sidan av kött och fisk, även hämtade sin föda från växtriket har sedan en tid varit allmänt känt. Enligt en nyligen publicerad forsknings-studie kände de även till vilka växter som var nyttiga och hade en läkande effekt.

Studien har publicerats av en grupp forskarna som analyserat mikroskopiskt små växtdelar, som bevarats i tänder från Neanderthalmänniskan. Forskarna fann då att neanderthalarna även ätit växter med bitter smak, viket de knappast skulle ha gjort om de inte känt till dess läkande egenskaper.

Men – även växter som bör ha smakat dem väl ingick i dieten. Det ser man av att forskarna även fann spår av ett flertal andra växtsubstanser i tandstenen hos de tänder som undersöktes. Tänderna som ingick i studien har hittats i El Sidrón-grottan i norra Spanien.

Källor:
http://www.springerlink.com/content/k38296n440584ngl/
http://phys.org/news/2012-07-neanderthals-knowledge-qualities.html