Förberedande varningsläte

Medelhavstrutens fågelungar lyssnar på varningsrop från föräldrarna redan som embryon inuti äggen. Det visar en nypublicerad studie, där forskarna studerat tydliga vibrationer med vilka fågelungarna gensvarar.

Givetvis finns det ingen möjlighet, för dessa fågelembryon inuti ägget, att söka skydd där och då, men en värdefull förberedelse för kommande dagar då många faror kan lura. Tidigare forskning har visat att såväl andra fåglar, som groddjur, reptiler och till och med insekter tar emot information på ett mycket tidigt stadium, vilket förbereder dem för deras fortsatta levnad.

Källor:
https://phys.org/news/2019-07-bird-embryos-adult-shells.html
https://www.nature.com/articles/s41559-019-0929-8

De flesta fågelföräldrar spanar ständigt efter faror som hotar ungarna,  och varnar genom speciella varningsrop. Något som medelhavstrutens ungar kan höra redan inuti äggen – och får man förmoda även andra fågelungar. (Foton: medelhavstrut, pixabay.)