DNA-analyser indikerar ingifte/samexistens mellan neanderthalare och oss

En nyligen gjord DNA-analys indikerar att Neanderthalmänniskan – Homo sapiens neanderthalensis – levde i ”blandäktenskap” med Homo sapiens vid åtminstone två olika tillfällen. Studien grundar sig på genetiska data, som samlats in från bortåt 2000 nu levade individer från 99 olika folkgrupper i Afrika, Europa, Asien, Oceanien och Amerika.1

I samma riktning pekar en kartläggning av neanderthalarnas arvsmassa, som nyligen publicerats i tidskriften Science.2-3 Den omfattande och minutiöst noggranna studien har utförts på Max Planck-institutet i Leipzig under ledning av den svenske molekylärbiologen Svante Pääbo, världsledande inom DNA-forskningen. ”Neanderthalarna är inte helt och hållet utdöda. De lever vidare i flera av oss.” konstaterar han nu.

Tanken på att det skulle skett ”ingifte” mellan neanderthalmänniskan och så kallade ”moderna människor” är nu  ingenting nytt – tvärtom. Frågan har livligt diskuterats bland forskarna under flera år, då åsikterna här går isär. De forskare som tidigare fört fram denna teori
grundar den mycket på ett flertal fossil som har drag av båda människotyperna. Inom den genetiska forskningen har man nu kommit till samma slutsats som de tidigare gjort utifrån arkeologiska och paleontologiska studier. Om frågan nu anses avgjord i forskarvärlden får framtiden utvisa.

Källor:
1. http://www.physorg.com/news191047192.html
2. http://www.sciencemag.org/special/neandertal/
2010 Vol 328 sid 680 – 684, Gibbons ”Close Encounters of the Prehistoric Kind”
2010 vol 328 sid 710-722, Green et al ”A Draft Sequence…”
2010 vol 328 sid 723 – 725, Burbano ”Targeted Investigation of the Neandertal Genome by Array-Based Sequence Capture”
3. http://www.sciencenews.org/view/generic/id/58936/title/Neandertal_genome_yields_evidenc e_of_interbreeding_with_humans

Mer om DNA-likheter mellan oss och neanderthalare:
Barras, C Neanderthal virus DNA spotted hiding in modern humans, New Scientist
http://www.newscientist.com/article/dn24598-neanderthal-virus-dna-spotted-hiding-in-modern-humans.html
Marshall, M Breeding with Neanderthals helped humans go global http://www.newscientist.com/article/mg21028174.000-breeding-with-neanderthals-helped-humans-go-global.html#.Us1y8bSt1z0

Läs mer om neanderthalmänniskan i
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/h%C3%B6g-teknologi-bland-neanderthalarna
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/mer-%C3%A4n-k%C3%B6tt-i-neanderthalarens-kost
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/sv%C3%A5rt-%C3%A4ndra-bilden-av-neanderthalm%C 3%A4nniskan