Känsliga fenor

Att fiskfenors främsta fuktion är simförmågan känner vi alla till. Men deras funktion stannar inte vid det. Hos många fiskarter används de även till att känna av tryck och strukturer på bottnar och stenar. Ibland kan fenorna vara lika känsliga för beröring som människors fingertoppar.

En sådan känslighet är särskilt viktig för bottenlevande fiskar. Ett exempel är den svartmunnade smörbulten, vars känslighet hos fenorna forskarna nyligen visat i en nypublicerad studie. Den här fisken lever främst på grunt vatten bland stenar och andra föremål. Men de går även ner till ett djup av 50 till 60 meter, särskilt under vintern.

Svartmunnad smörbult har sitt ursprungsområde kring Kaspiska havet, men har spridit sig till stora delar av Nordamerika och Europa, även till Sverige.

Källor:
https://jeb.biologists.org/content/223/21/jeb227280
https://en.wikipedia.org/wiki/Round_goby

Foto ovan, svartmunnad smörbult (wikipedia).

Läs mer om fiskar, nutida och fossila

Som en oljad svärdfisk!

Stum som en fisk, eller…?

Sjungande paddfisk

Fisk glidflyger bättre än fåglar

Fossil måltid

Nyupptäckt sjödrake

Levande forntidsfisk i Nordamerika

Djuphavsfisk med unik ögondesign

Fisk och krokodiler i Sahara

Obeslutsam firre

Lungfisk i låda

Jättefisk i sydamerikanska vatten

Unika glimtar av sillkungen

Sillkungen vid svenska västkusten

Ännu en sillkung

Kommunikation rockor emellan

Tillbakagång hos storspiggar?

Märklig flygfisk från forntiden

Fossila tandkarpar

Nya rön om pirålen

Ny kvastfening

Kvastfeningen lever och mår bra

Hur krillen lyser

Pansarhajar i 3-D!