Sjungande paddfisk

Fiskar som sjunger – finns det sådana? Ja, enligt biologerna så finns det i varje fall en som  utrustats med musikaliska färdigheter. Vid parningstider går till och med hanarna tillsammans för att locka till sig honor med långa, rytmiska och klangfulla ljud. Och inte nog med det – Halobatrachus didactylus, som fisken heter på latin kan vissla också!

Visst låter det både vackert och romantiskt med sången. Mindre romantiskt låter det svenska  namnet paddfisk. Det passar kanske bättre med de grymtande och kraxande ljud som denna märkliga firre även kan åstadkomma. Namnet har den annars fått från sitt stora, platta huvud och breda mun, som tillsammnans med ögonens placering uppe på huvudet ger den ett paddliknande utseende. Fisken kan bli bortåt 60 cm lång med en vikt på cirka 2 kg. De olika ljuden frambringar den genom att dra ihop sin simblåsa.

Nu visar en nyligen framlagd forskningsstudie att paddfiskens hanar även använder ljud för att skrämma iväg inkräktare när de vaktar rommen.1 Detta är en syssla som ligger på hanarnas åtagande, sedan honorna lämnat äggen i de reden som hanarna valt ut under några stenar på havsbottnen. En uppgift de fullföljer troget tills de nya små paddfiskarna, eller bagpipers (säckpipeblåsare) som de ibland kallas på engelska, kan klara sig på egen hand efter tre-fyra veckor.

Nu är inte paddfiskar de enda fiskar som kan åstadkomma ljud. Ett annat exempel är sill, som likt paddfiskarna åstadkommer ljud genom simblåsan, och vars syfte enligt forskarna är att hitta igen varandra. Ett annat är clownfisken vars ljud kommer av att fisken slår ihop sina käkar, och vars syfte bland annat är att upprättahålla statusen i gruppen.2-3

”Stum som en fisk” brukar det heta. Ett ordspråk som forskningen visat knappast stämmer. I varje fall inte till fullo.

Foto ovan, Opsanus tau, en art av paddfisk (foto, wikipedia).

Källor:
1. http://jeb.biologists.org/content/218/6/893
2. http://phys.org/news/2012-11-fish-clownfish-status-social-groups.html
3. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0049179