Ännu en sillkung

Nu har ännu en sillkungsfisk dykt upp ur havsdjupen, denna gång vid Kaliforniens kust. Kanske ska vi hellre säga flutit upp, då det även denna gång är en död sådan man hittat.

Upptäckten gjordes av en forskare vid ett marininstitut på Santa Catalina Island. På en snorkel-tur såg hon något som glimmade nere i havet, på ca 9 meters djup. Då hon observerade hur stor fisk det såg ut att vara, tycket hon det var bäst att dra in den till stranden och visa den för sina forskarkollegor, för att bli trodd.

Efter att ha dragit den döda fiskbjässen i stjärten ett 20-tal meter kom hennes forskarkolleger henne till hjälp. Femton stycken män och kvinnor behövdes det  för att dra upp den tunga fisken på land. Och alla är överens om att man gjort sitt livs stora upptäckt! Det förra exemplaret man sett av dessa fiskar på institutet var omkring metern lång – nu hade man hittat en på över fem meter!

Detta är dock inte den största sillkung som observerats. Enligt utsago kan de bli 15 – 17 meter långa. För några år sedan hittades även en sillkung uppspolad vid svenska västkusten. Den upptäcktes av en privatperson och omhändertogs av Havets Hus i Lysekil. Denna var dock “bara” 3, 5 meter – och det är ju inte så illa det heller.

Det latinska namnet på sillkungen är Regalecus glesne. På engelska kallas den årfisk, men har även här epitetet “king of herrings”, som vårt svenska “sillkung”. Den förekommer i alla oceaner, ibland på djup bortåt tusen meter. Så att få se såväl levande som döda exemplar är sällsynt. Därför är de också dåligt kända av forskarvärlden.

Sillkungen är en extremt långsträckt fisk, närmast bandformig, med en lång, röd ryggfena bestående av 250-400 mjuka fenstrålar. De 10-15 främsta strålarna är förlängda och bildar nästan som en kungakrona, vilken brukar försvinna hos äldre djur. Bägge “bukfenorna” är förlängda strålar som troligen används som känselorgan.

Sillkungen simmar med slingrande rörelser, och förmodligen har vi här förklaringen till en del av de legender som uppstått om stora sjöormar. Då de inte sågs så ofta, var det lätt för legenderna att ta fart. Och man tyckte sig få fakta då “sjöormarna” spolades upp på stränderna efter stormar. En ca fem meter lång sådan, som spolats upp på stranden i Bermudas, finns dokumenterad i en teckning från 1860. Idag betraktas denna “sjöorm” som en sillkung.

Den sillkungsfisk som nu hittats i Kalifornien, kommer att begravas i sanden till dess att köttet ruttnat. För att senare kunna ta tillvara skelettet och ställa ut till beskådning på institutet.

Källor:
http://phys.org/news/2013-10-five-meter-sea-creature-california-coast.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Oarfish

Översta bilden, ungt exemplar av sillkung. Betydligt mindre än de största vuxna exemplaren (wikipedia).

Illustration av skelettet (wikipedia).

Teckning från 1860 av en cirka fem meter lång sillkung som spolats upp på Bermudas kust.

Läs mer om sillkungar

Unika glimtar av sillkungen

Sillkungen vid svenska västkusten