Pansarhajar i 3-D!

I Australien gjordes nyligen, flera intressanta fossilfynd av pansarhajar.1 -3

Pansarhajar är en idag utdöd fiskgrupp, som ofta betraktas som en egen klass. Det mest karakteristiska hos dem, och som gett dem deras namn var det yttre pansar av ben, som kroppen delvis täcktes av. Vissa arter kunde bli 6 – 8 meter långa. Andra blev endast någon eller några decimeter. De nyupptäckta pansarhajarna i Australien är ca en halv meter långa.

Det kanske mest intressanta med de nyupptäckta pansarhajarna är att även musklerna finns bevarade, dessutom i tredimensionell form. Tämligen ovanligt, men dock inte första gången man hittat fossila pansarhajar, där mjukdelar som muskler och nervstrukturer finns bevarade. Och även i tidigare fynd finns musklerna kvar i tredimensionell form.4

De nyupptäckta fossilfynden i Australien är daterade till ca 380 miljoner år, enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan. Den geologiska formation, där fynden gjorts är känd sedan tidigare för sina rika fynd av fossila fiskar. De kanske mest uppmärksammade bland dessa är de pansarhajar som haft bevarade embryon inuti kroppen. Vilket visar att de forntida pansarhajarna, likt flera av dagens hajarter födde levande ungar. 5 – 6

Källor:
1.
http://phys.org/news/2013-06-flesh-bones-ancient-fish-synchrotron.html
2. http://www.sciencenews.org/view/generic/id/351006/description/Primitive_fish_could_nod_but_not_shake_its_head
3. abstrakt till org http://www.sciencemag.org/content/early/2013/06/12/science.1237275
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Gogo_Formation
5. http://news.nationalgeographic.com/news/2008/05/080528-mother-fossil.html
6. http://www.physorg.com/news131211846.html