Stum som en fisk, eller…?

“Stum som en fisk” brukar det heta. Helt stämmer det dock inte med verkligheten, I varje fall inte för alla. En av dessa är clownfisken.

Tidigare forskning har visat att clownfiskar lever inom sociala grupper, i en speciell rangordning. Om den största och mest betydelsefulla fisken i gruppen dör, flyttar övriga fiskar upp ett steg i hierarkin.

Nu har forskarna studerat clownfiskens ljud och dess betydelse inom den grupp de tillhör. Man fann då att fisken huvudsakligen avger av två olika sorters ljud. Dels ett aggresivt ljud som frambringas av de fiskar som jagar runt och så att säga är lite mer “på hugget”. Och dels ett av dem lite mer undergivna fiskarna. Forskarna fann också att mindre fiskar procucerar kortare ljud, med högre frekvens än de större fiskarna.

Källor:
http://phys.org/news/2012-11-fish-clownfish-status-social-groups.html
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0049179

Foto, pixabay