Fisk och krokodiler i Sahara

Det finns mycket som vittnar om att Sahara haft en grönskande forntid, med rikligt med sjöar och vattendrag. En av de senaste studierna som visar detta handlar om en mycket stor mängd fiskbensrester, från ett område i sydvästra Libyen. Ett flertal av fossilen har gnag- och skärmärken, vilket tyder på att det rör sig om matrester från människor.1 – 2

Att den nu torra öknen var betydligt vattenrikare förr har visats genom radarsatelliter som lokaliserat uttorkade sjöar och floder, vilka inte syns på vanliga foton. Fossil och hällristningar från krokodiler och andra djur, som fordrar annat klimat än dagens Sahara, är andra indikationer på att här tidigare fanns ett helt annat klimat. 3

I västra Sahara finns än idag några ihopkrympta sjöar kvar med levande krokodiler. Det upptäcktes av en grupp tyska zoologer, som för några år sedan gjorde en reptil-expedition i området. På flera meters djup i en stor bergsplatå, fylld av sprickor och hålrum, fann de några nilkrokodiler i en underjordisk sjö. Dessa var dock mindre – ca två meter långa – än sina fränder i Nilfloden. Där kan de största exemplaren bli upp till fem och sex meter långa.

Att Saharas krokodiler är mindre indikerar att de levt isolerade för en tid. Det faktum att de ändå finns kvar visar dock att den tid inte var alltför avlägsen, då floder och vattedrag gjorde det möjligt för krokodiler att leva i ett större område.4

Det fuktigare och gröna klimat som rådde i forntiden bör ha gjort det betydligt lättare för kringvandrande folkstammar att passera Saharaområdet till fots än vad det är idag. De talrika hällristningarna tillsammans med större begravningsplatser och andra arkeologiska fynd visar att människor också slog sig ner och bodde här mer permanent.5

Idag är större delen av Sahara obeboelig och öde och bosättningarna i stort sett begränsade till oaserna.

Källor:
1. https://phys.org/news/2020-02-fish-sahara-early-holocene.html
2. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0228588
3. http://sv.wikipedia.org/wiki/Sahara
4. Science 2000 vol 287 sid 1199
5. https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0002995&type=printable

Rikligt med benrester visar att det tidigare fanns gott om fisk i Sahara. Däribland afrikansk vandrarmal (foto, Wikipedia), och niltilapia, en art av ciklider. (Afrikanska ciklider i Georgia Aquarium, Atlanta USA.)

Klippmålning från Tadrart Acacus, en bergskedja i västra Libyen, en del av Sahara. Många klippmålningar och hällristningar där vittnar om forntida bebyggelse i området (foto, publ dom Wikipedia).

Idag är såväl grönska som vatten bristvaror bland Saharas utbredda sanddyner. Men tiden då det såg helt annorlunda ut är kanske inte alltför avlägsen. Det vittnar bland annat de kvarlevande nilkrokodilerna om (foto, pixabay).