Näbbdjuret lyser med sin närvaro

Näbbdjuret (Ornithorhynchus anatinus) har ofta stått för överraskningar. Det första var att det alls fanns till. Ett pälsklätt däggdjur som lägger ägg, med anknäbb och simfötter, fick forskarna att klia sig i huvudet, och fundera om det hela var en bluff.

Nåja, det där var nu för drygt ett par hundra år sedan. Sen dess har såväl forskare som gemene man förstått att näbbdjuret är i högsta grad levande, dock enbart i Australien. Numera ska kanske tilläggas, då en fossil tand som hittats i Patagonien visar att näbbdjuret tidigare levt, i varje fall även i Sydamerika. En annan av näbbdjurets överraskningar.1

En annan fossil näbbdjurstand, denna gång från Australien, indikerar att näbbdjuren blev metern långa i forntiden. Ungefär dubbelt så långa som de nutida.2 – 4 Hos nutida näbbdjurdjur är det endast unga individer som har tänder. Hos fullvuxna byts tänderna ut mot hårda gommar.

Fossil står ofta för överraskningar, eller fördjupad kunskap är kanske mer korrekt. Vilket även en fossilt käkben från ett näbbdjur, daterat til 123 miljoner år, bidrar till. Studiet av käkbenet visar att forntida näbbdjur var försedd med samma elektro-känsliga näbb som nutida näbbdjur.5 Näbben hos näbbdjur är utrustad med sinnesceller som kan avläsa elektriska strömmar, så kallad elektroreception. En funktion som finns hos flera fiskarter, men bland däggdjuren endast hos näbbdjuret, och i viss mån hos myrpiggsvinet.

Då näbbdjuret dyker under vattnet efter föda är både ögon och öron tillslutna med skyddande hudflikar. Även näsborrarna är tillslutna under vattenytan. Näbben blir då det enda instrument som däggdjuret har, då det lokaliserar sin föda under vattnet. Att den utrustats med dessa electroreceptorer är därför av utomordentligt stor betydelse. Näbben är även utrustad med så kallade mekanoreceptorer, som registrerar mekaniska vågor i vattnet.

Den senaste överraskningen som näbbdjuret står för, handlar inte om något fossil, utan om pälsen. Genom observationer, på några näbbdjursexemplar på ett par olika museum, såg forskarna att den normalt bruna pälsen lyste grön eller cyan under ultravioletta strålar.6 – 7

Fenomenet med sådan ljusalstring, så kallad bioluminiscens, är tidigare känt hos ett par andra däggdjur – opossum och flygande ekorrar. Att man nu sett att det förekommer även hos äggläggande däggdjur (monotremer) får forskarna att fundera över att det kanske inte är så ovanligt som man tidigare trott. Forskarna hoppas nu på samarbete med ett australiensiskt team, för att kunna studera bioluminiscens hos näbbdjur i deras naturliga miljö.

Hos andra organismer har bioluminiscens varit välkänt sedan länge, hos såväl marina arter (inte minst hos djuphavslevande) som landlevande. Bland insekter lär lysmaskar och eldflugor vara de mest välkända exemplen. Men det förekommer även bland svampar, och hos mindre organismer som bakterier, plankton med flera grupper. En del av dessa samverkar med bakterier för att skapa ljus, i speciella lysorgan, och kan således inte själva skapa ljus.8

Ju mer forskningen framskrider, desto mer förundras man över variationsrikedomen och komplexiteten i skapelsen. Såväl näbbdjuret som fenomenet med bioluminiscens, eller ljusalstring, är båda ett par strålande exempel på detta.

Källor:
1. https://www.newscientist.com/article/mg13117831-200-duck-billed-platypus-had-a-south-american-cousin/
2. http://news.sciencemag.org/paleontology/2013/11/scienceshot-meet-giant-platypus
3. http://www.newscientist.com/article/dn24521-king-kong-platypus-was-an-ancient-bone-cruncher.html#.UnicQOJljF8
4. http://phys.org/news/2013-11-fossil-largest-platypus-australia.html
5. http://www.pnas.org/cgi/content/full/105/4/1238?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=monotremata&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT
6. https://phys.org/news/2020-10-uv-glow-in-the-dark-platypus.html
7. https://www.degruyter.com/view/journals/mamm/ahead-of-print/article-10.1515-mammalia-2020-0027/article-10.1515-mammalia-2020-0027.xml?tab_body=pdf-78589
8. https://sv.wikipedia.org/wiki/Bioluminiscens

Översta bilden: Illustration av John Gould i “The mammals of Australia”, 1863, Wikipedia.

Näbbdjuret är klassificerat i samma ordning som myrpiggsvinet, så kallade kloakdjur eller monotremata. Det är det enda däggdjur som lägger ägg, samt delar ett par andra unika karaktärer. (Foto, pixabay.)

  

Bioluminiscens är ett välkänt fenomen sedan länge, och förekommer bland både marina och landlevande arter. Här hos havsborstmaskar (wikipedia) och svampar (pixabay)ö

Läs mer om näbbdjuret

En enstaka tand

“Äldsta” näbbdjuret

Läs mer om bioluminiscens

Havsborstmaskar med gröna lysbomber

Blinka lilla stjärna…

Nya arter av självlysande svampar