Fossila tandkarpar

Fossila tandkarpar, närmare bestämt “äggläggande tandkarpar” har hittats i Kenya I östra Afrika. Fisk-fossilen är mellan två till fyra cm långa, och av 169 frampreparerade fossil är 77 stycken kompletta. Fossilen är, enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan, daterade till cirka sex miljoner år.

Nutida äggläggande tandkarpar, eller killifiskar som de även kallas, lever och lägger sina ägg i mindre vattensamlingar. Då vattensamlingarna ibland torkar ut, dör fiskarna medan äggen kan leva kvar i gyttjan och kläckas när pölarna vattenfylls på nytt när regnperioden kommer. Även de nutida fiskarna är i samma storleksordning som de fossila. Hannarna har ofta vackra färgteckningar och flera arter hålls som akvariefiskar.

Hur de forntida tandkarparna levde och dog, under normala omständigheter, berättar de kenyanska fossilen ingenting om. De berättar förr om att just dessa fiskar dog under onormala omständigheter, då fossilen uppges vara ovanligt välbevarade. Då kan det knappast handla om att 169 fiskar dött på grund av att en vattensamling efter hand torkar ut. Det ser mer ut som om att de samtidigt begravts under framvällande sediment i någon form av katastrof. Antingen på ort och ställe, eller att de forslats ihop genom vattnets sorterande verkan.

Nutida tandkarpar är uppdelade i flera olika familjer och arter, delvis efter vilka vatten de lever i. De fossila har efter fyndorten namngetts med Kenyaichthys, och har enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan daterats till ca 6 miljoner år.

Källor:
http://phys.org/news/2015-04-unique-fish-fossils.html
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0123056
För foton se http://en.wikipedia.org/wiki/Killifish

Foto ovan, nutida tandkarpar (foto, wikipedia).