Humlors kroppsuppfattning

När humlor ser trånga passager framför sig beräknar de sin egen storlek, och om så behövs flyger de igenom sidledes, för att kunna ta sig igenom. Det visar några forskare i en nypublicerad studie.

Genom att låta humlor flyga genom vindtunnlar, med uppbyggda hinder visar forskarna att humlor besitter en anmärkningsvärd uppfattningsförmåga om sig själva – i varje fall då det kommer till kroppsstorleken. Deras vingbredd inte att förglömma. Forskarna valde humlor för sin studie, då storleken varierar mycket mellan olika arter. Samt att humlor regelbundet uppehåller sig och söker föda i tät vegetation, där det ofta förekommer trånga passager.

Den fråga som forskarna sökte svar på var vilka möjligheter som även insekter, med sitt enkla nervsystem, har för uppfattningsförmåga om sig själva. Svaret föll ju väl ut för humlorna del. Frågan är om andra insekter besitter samma möjligheter. För ett flertal andra insektsgrupper kan man förmodligen utgå från det. Än en gång fascineras man av hur mycket som ryms inom en liten insektshjärna.

Källor:
https://www.newscientist.com/article/2260571-bumblebees-can-fly-sideways-to-fit-through-tight-gaps/
https://www.pnas.org/content/early/2020/11/18/2016872117

Läs mer om humlor

Humlor flyger

Humle-brum triggar blommor att producera

Humlor ovanför Mount Everest

Stadigt fäste för humlefötter

Humlor och elektriska fält

Humlor använder redskap

Hole in one – för humlor