Kommunikation rockor emellan

Genom låga frekvenser i ett elektriskt organ, som ger dem ett så kallat sjätte sinne, kan rockor kommunicera med varandra. Även hajar har ett sådant elektriskt organ. Men då forskarna undersökte båda djurgrupperna i detalj, hittade man skillnader i såväl beteende som hur detta organ fungerar på cellnivå.1 – 2

Både hajar och rockor använder det elektriska sinnet till att upptäcka bytesdjur. Men rockor kan också använda det till att kommunicera med andra rockor av samma art. När forskarna undersökte djurens beteende såg man att hajar reagerar likadant på elektriska signaler i alla frekvenser, medan rockor reagerar starkare på signaler med låg frekvens. Forskarna förklarar detta med att rockorna använder det till att kommunicera med sina artfränder och är då mer fininställda på vissa frekvenser. Även kemiska processer med kalium -, kalcium – och kadmiummolekyler fungerar på olika sätt i hajarnas respektive rockornas celler.

Rockor och hajar tillhör båda gruppen broskfiskar, som till skillnad från benfiskarna saknar skelett och istället har en struktur av brosk. Enligt evolutionsteorin är dessa fiskar besläktade med varandra, men frågan är om det inte finns fler skillnader mellan de båda grupperna än likheter. Det visar inte minst studien ovan om funktionen hos deras elektriska organ.

Den grupp av rockor som ingick i studien var egentliga rockor eller äggrockor, som de också kallas. Tillsammans med andra rockor och hajar klassificeras de till en grupp med det latinska namnet Neoselachii. Fossil från dessa fiskar har hittats djupt ned i de sedimentära lagren. Fossil från äggrockor är vanligast i kritalager, och har därför ibland kallats “levande fossil”. 3

Källor:
1. https://www.nature.com/articles/s41586-018-0160-9
2. https://phys.org/news/2018-05-shark-electrical-sixth-tuned.html
3. http://www.ucmp.berkeley.edu/vertebrates/basalfish/chondrofr.html
4. http://www.fossilmuseum.net/Fossil_Galleries/ClassChondrichthyes.htm

Illustrationer av nutida rockor, samt ovan, Wikpedia.

P1010167P1000847

Fossila rockor, foton Molén.