Nyupptäckt sjödrake

Rapporter om nyupptäckta arter kommer kontinueligt i vetenskaps-länkarna. Och även om skillnaden mot redan kända arter ibland syns tämligen liten, så visar det ändå på hur mycket som fortfarande finns outforskat i naturen.

En av de senast upptäckte arterna är den rosarödfärgade sjödraken (Phyllopteryx dewysea). Sjödrakar är små fiskar som simmar långsamt och upprättstående genom rörelser med ryggfenan och bröstfenorna. Likt sjöhästar, som klassificeras till samma familj, har de ett hästliknande huvud med långsmal kropp. Den nypptäckta sjödraken är endast den tredje kända arten i gruppen sjödrakar, jämfört med sjöhästens cirka 30 arter.

Den nyupptäckta sjödraken, som fått sitt namn efter sin rubinröda färg, upptäcktes först när den fångades med trål ner mot havsbottnen eller spolades upp på land. Men nu har den filmats för första gången i sin naturliga miljö, på drygt 50 meters djup, utanför kusten i västra Australien. Att den varit svår att upptäcka hitintills beror förmodligen på att den lever på så djupt vatten. (Se video i källorna nedan.)

Till skillnad mot sina båda andra artfränder bland sjödrakarna saknar den rödrosafärgade de lövliknande utskott som dessa har. Speciellt den så kallade flikfisken (leafy seadragon) är rikt utrustad i det hänseendet, och liknar mest en rörlig vattenväxt. Det tjänar bra som kamouflage bland alger och sjögräs där dessa fiskar lever. I de djupa, mörka vatten där den nyupptäckta sjödraken lever behövs inget kamouflage av det slaget. Men väl dess röda färg som får den att smälta in i sin dunkla omgivning.

Olikheterna mellan dessa märkliga fiskar, av i grunden samma slag, är ännu ett intressant exempel på de anpassningsmöjligheter som finns nedlagda i skapelsen.

Källor:
https://www.newscientist.com/article/2117860-first-ever-video-of-an-elusive-new-ruby-seadragon-filmed-in-wild/
http://phys.org/news/2017-01-ruby-seadragons-species-wild.html
https://phys.org/news/2015-02-species-ruby-seadragon.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Leafy_seadragon
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_seadragon

Några arter av sjödrakar. Översta bilden, Wikpedia, övriga pixabay.