Lungfisk i låda

Världens största lungfisk har hittats i en låda i Nebraska, USA. Ja, nu var det inte hela fisken som hittades i lådan, utan enbart några fossila tänder. Direkt nyupptäckt var den inte heller. Redan 1940 skänktes den till museet, av en lokal innevånare i Nebraska, och placerades i en låda med fossila fisktänder.1

Utifrån tändernas storlek har forskarna nu beräknat att själva fisken då den levat varit minst 4 meter lång. Det slår det förra rekordet som innehades av en fossil lungfisk från Afrika med en längd på 3,5 meter. De största nutida lungfiskarna blir bortåt 2 meter långa. Lungfiskar andas med både gälar och lungor och kan således överleva även i syrefattiga vatten. En grupp lungfiskar, de afrikanska salamanderlungfiskarna kan även överleva torrperioder genom att gräva ned sig i marken. På larvstadiet andas dock lungfisken enbart genom gälar.

Såväl mångfalden som den geografiska spridningen av lungfiskar var betydligt större i det förgångna. Forskarna har klassificerat över 40 släkten, men endast sex arter finns kvar i våra dagar. Fyra av dessa arter finns i Afrika, en i Sydamerika och en i Australien. Fossil från lungfiskar har däremot hittats på vitt spridda platser runt hela jorden.

De “äldsta” lungfisk-fossilen har hittats i devonlager, daterade bortåt 400 miljoner år, enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan. (De fossila fisk-tänder som nu hittats i lådan i Nebraska dateras till ca 100 – 160 miljoner år.)  Fossil från drygt hälften av alla kända lungfisk-släkten har hittats i devonlagren. Enligt Nationalencyclopedin liknade ett av dessa släkten i allt väsentligt den art som nu lever i Australien.2 Denna art uppges i uppslagsverken vara den enda överlevande släktingen av den grupp lungfiskar (Ceratodotus) som även den lungfisk som tänderna i Nebraska kommer ifrån.3-4

Då fisklarverna endast andas genom gälar får vi hoppas att dessa har tillgång till syrerikt vatten så att de få arter som finns kvar idag får chansen att överleva.

Källor:
1. http://www.newscientist.com/article/dn19721-historys-biggest-lungfish-pops-up-in-nebraska. html
2. http://www.ne.se/lang/lungfiskar?login=yes
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Queensland_lungfish
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Lungfish

Illustration ovan, afrikansk lungfisk (Wikipedia)

Illustrationer på olika lungfiskar. Samtliga Wikipedia, förutom den fossila lungfiskskallen från permlager på Carnegie Museum of Natural History i Pittsburgh.