Unika glimtar av sillkungen

Har någon hört talas om sillkungar? Nej, det är ingen gammal folksaga, utan en ovanligt lång och sällsynt benfisk. Den förekommer dock i alla oceaner, på djup mellan 20 och 1000 meter. På engelska kallas den årfisk, men har även här epitetet “king of herrings”. Det latinska namnet lyder Regalecus glesne.

Så pass ovanlig är den att då den nyligen spolades upp på land vid Mexikanska Golfen och filmades, slogs detta upp som en nyhet. (Kanske det mest ovanliga består i att den så sällan låter sig skådas.) Nyligen har forskarna även lyckats filma den i dess rätta element, nere i vattnet, vilket givetvis är än mer betydelsefullt för forskningen. Även detta i Mexikanska Golfen.

Sillkungen är en extremt långsträckt fisk, närmast bandformig, med en lång, röd ryggfena bestående av 250-400 mjuka fenstrålar. De 10-15 främsta strålarna är förlängda och bildar en (kunga-)krona vilken brukar försvinna hos äldre fiskar. Bägge “bukfenorna” är förlängda strålar som troligen används som känselorgan. Sillkungen simmar med slingrande rörelser, och kan bli upp till flera meter lång.

Förmodligen har vi här förklaringen till en del av de legender som uppstått om stora sjöormar. Även här var det fråga om enstaka tillfällen som de sågs, vilket förklaras av att sillkungar sällan kommer upp till ytan. Ofta spolades dessa “sjöormar” dock upp på stränderna efter stormar. En ca fem meter lång sådan, som spolats upp på stranden i Bermudas, finns dokumenterad i en teckning från 1860. Idag betraktas denna “sjöorm” som en sillkung.

Några videofilmer att “fånga” dessa sjöormar med fanns inte på den tid som legenderna uppstod, vilket man idag kunnat göra vid Mexikanska Golfen. Det är då lätt att identifiera den som en vanlig, nåja ovanlig fisk, och inte som en mytisk havsorm.

Källor:
http://www.physorg.com/news185001953.html
http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_news/newsid_8501000/8501251.stm
http://www.seasky.org/deep-sea/oarfish.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Oarfish

Översta bilden, teckningen av sillkungen på Bermudas strand, omnämnd ovan (Wikipedia).

Ungt exemplar av sillkung (wikipedia).

En cirka sju meter lång sillkung som spolades upp på stranden i San Diego i Californien, 1996 (wikipedia).