Kackerlacka med pollen

Nya fossilfynd i bärnsten duggar tätt i vetenskapsnyheterna. Ett av de senaste fynden gäller en kackerlacka från den fossilrika burmesiska bärnstenen, tillsammans med kackerlackans spillning.1-2

Kackerlackan uppges vara en släkting till nutida kackerlackor. I dess avföring fann forskarna samma slags protozoer och bakterier som hittas i spillningen hos dagens termiter och kackerlackor. Fynd som visar på en viktig symbios, eller samarbete mellan insekter och mikroorgansimer tiderna igenom.

Fossilfynd av kackerlackor i bärnsten är ganska vanligt, även deras spillning. Oftast hittas de dock var för sig, och inte som i detta fynd inbäddade tillsammans. Och inte nog med det – tillsammans med kackerlackan fanns även välbevarade pollenkorn. För forskarna ett betydelsefullt fynd, som visar att kackerlackorna var viktiga pollinerare för forntidens kottepalmer – de träd som kådan uppges komma ifrån.

Kackerlackor (Blattodea) finns idag över hela världen – flest i tropikerna – och är indelade i närmare 4000 olika arter. I Sverige finns fem arter, bland annat skogskackerlackan, som lever utomhus i skogar, på hedar och gräsmark och inte ses som något skadedjur. .

För övrigt sägs kackerlackornas rykte vara överdrivet dåligt. Normalt sprider de ingen smitta hos oss, men kan förstöra matvaror genom att smutsa ned dem. Ute i naturen spelar kackerlackorna en stor roll genom att äta dött material, ruttnande trä och dylikt. På så sätt hjälper de till med nedbrytningsprocessen, och att hålla skogar och ängar rena.

Källor:
1. https://www.sciencemag.org/news/2020/03/ancient-amber-contains-cockroach-and-surprise
2. https://link.springer.com/article/10.1007/s00114-020-1669-y

amber spindel1 014199517 1400711569943509 1283519490202464039 n14199667 1400712109943455 6823555045209853824 n amber mygga2 1

Småkryp som kackerlackor, andra insekter , spindeldjur samt växtdelar är vanliga fynd i bärnsten. Men man har även hittat fossil från ödlor, fåglar, svamp  med mera. Vanliga, som ovanliga är det fynd som blir likt fönster in i den forntida världen oftast, oftast mycket lik vår nutida.

Läs mer om fossilfynd och forntida pollination i bärnsten

Ödlor i bärnsten

Pollinerande bi i bärnsten

Dinosaurie med bärnsten och insekt

Pollinerande insekt i bärnsten

Bläckfisk i bärnsten

Nytt för “tusenfotingar”

Djur i spindelväv i bärnsten

Grodor i bärnsten

Fossila lockespindlar (s k pappa långben) lika de nutida

Forntida pollination

Svamp och insekter i burmesisk bärnsten

På lift genom historien

Trollslända i bärnsten

Fågelunge i bärnsten

Blombagge med pollenkorn i spansk bärnsten

Fossila svidknott i indisk bärnsten

Fågelvingar i bärnsten

Bärnstensblommor

Stumpbagge i bärnsten

Bärnsten från Burma

Bärnsten från Karibien

Gammalt gräs i bärnsten

Geckofötter

Barkskinnsbagge i bärnsten

Liftare fast i tiden

Bärnsten med fossil från Peru

Bärnsten i Indien

Blå bärnsten i Australien

Ny afrikansk fyndplats med bärnsten

Monsterfluga i bärnsten

Termiter och mikroorganismer

Bärnsten med marina fossil

Äldsta spindelväven