Monsterfluga i bärnsten

Lägre livsformer utvecklas till högre – det är något av en grundtanke inom evolutionsteorin. Ofta hittas dock fossil där komplexiteten pekar mot att den biologiska mångfalden var större i det förgångna än den är idag.

Bland de senaste i raden är en fluga som fångats i bärnsten i nutida Myanmar (eller Burma). Det forskarna ser som det mest bisarra är ett horn uppe på flugans huvud, där tre enkla ögon sitter på varsin spets. Ett liknande horn har aldrig setts på någon fluga, vare sig fossil eller nutida. Och inget annat djur har ögon fastsatta längst upp på toppen av hornen. Forskarna talar skämtsamt om en monsterinsekt.

Den forntida flugan har även två stora fasettögon, vilket kanske inte är så anmärknigsvärt för insekter. Mer speciellt är spiralformade antenner och små, näst intill förkrympta käkben. Pollenkorn som finns bevarade på flugans ben indikerar att den livnärt sig på blommor, förmodligen nektar och pollen. Benen är ovanligt långa i förhållande till storleken. Någon särskilt stor fluga är det dock inte fråga om, vingarna  är 3,2 mm.

Flugan är så pass ovanlig att forskarna har placerat den i en egen familj. Dess vetenskapliga namn – Cascoplecia insolitis – betyder översatt från latinet ungefär “gammal och egendomlig”.

Källor:
http://www.physorg.com/news175787192.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195667109001104