Liftare fast i tiden

När löss vill förflytta sig i naturen liftar de ofta med insekter. Så gjorde de ock i forntiden. Det visar en bit baltisk bärnsten, som innehåller en lus som bitit sig fast i huvudet på en myra. Särskilt långt kom dock varken lus eller myra, då de inneslöts i kåda som stelnade till vad vi … Fortsätt läsa Liftare fast i tiden