Bärnsten i Indien

En ny fyndplats av bärnsten har upptäckts vid Cambay i västra Indien. Inkapslade i den genomskinligt gula bärnstenen finns flera hundra olika arter av insekter och andra småkryp. De arter som hittats är sådana som hittats som fossil på flera andra kontinenter. Även nutida arter finns representerade.

Rent kemiskt har bärnstenen länkats till ett trädslag (Dipterocarpaceae) som idag utgör ca 80 % av dagens regnskog i Sydostasien. Även fossilt trä av detta storbladiga trädslag har hittats på fyndplatsen. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan har de geologiska lagren, där bärnstenen och det fossila träet hittats, daterats till ca 50 miljoner år.

Åldersdateringen skapar frågetecken för evolutionsforskningen och den kontinentaldriftsteori som utformats. Enligt dessa teorier skulle Indien vid den tiden legat isolerat från övriga Asien, och insekterna borde ha utvecklat helt unika arter. Men – i varje fall det sistnämnda – är alltså inte fallet.

Källor:
http://www.pnas.org/content/early/2010/10/14/1007407107.abstract?sid=ed8f611a-b1ed-4c01 -999f-7a4e22704222
http://www.physorg.com/news/2010-10-huge-amber-deposit-india.html

Läs mer om bärnsten i
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/bl%C3%A5-b%C3%A4rnsten-i-australien
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/ny-afrikansk-fyndplats-med-b%C3%A4rnsten
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/monsterfluga-i-b%C3%A4rnsten
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/m%C3%A5nga-nyuppt%C3%A4ckta-arter-i-himalaya
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/b%C3%A4rnsten-med-marina-fossil
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/%C3%A4ldsta-spindelv%C3%A4ven
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/geckofot-i-b%C3%A4rnsten
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/fossil-lockespindel-fr%C3%A5n-nutida-sl%C3%A4kte
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/fransk-b%C3%A4rnsten-visar-p%C3%A5-forntida-djunge l