Gammalt gräs i bärnsten

En fossil gräsvippa har nyligen hittats i en bit bärnsten från Burma, eller Myanmar som  landet nu ofta kallas. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan har fyndet daterats till ca 100 miljoner år, och sägs vara det hitintills äldsta daterade gräset. Den höga dateringen till trots, finns ett svampangrepp liknande det som idag kallas mjöldryga, överst på stråna.

Flera intressanta fossilfynd har tidigare gjorts i bärnsten från Burma. Som delar av en geckoödla och en fluga så pass ovanlig att den placerats i en egen familj. Tillsammans med en mängd andra fossilfynd från vitt skilda platser i världen utgör alla dessa fynd intressanta fönster mot forntidens växt- och djurvärld. Där kanske det mest slående är hur lika de forntida fynden ofta är med de nutida djur och växter som lever ibland oss idag.

Källa:
http://phys.org/news/2015-02-amber-fossil-links-earliest-grasses.html

Foton: Gunnel Molén