Termiter och mikroorganismer

Ett av de många samspel, så kallad symbios, som finns i naturen är mellan termiter och de mikroorganismer som lever inuti termiterna. Förenklat uttryckt hjälper mikroorganismerna termiterna att bryta ned cellulosan, från allt det trä de äter, så att de kan tillgodogöra sig näringen. Det hela är en ganska komplicerad procedur, förutan vilken termiterna snällt uttryckt skulle svälta ihjäl. Inte heller skulle de mikroorgansimer, så kallade protozoer, som lever i termiterna klara sig utanför dessa.

När forskarna nyligen undersökte en fossil termit i bärnsten, hittade man även dessa för termiterna så livsviktiga protozoer i termitens skadade buk. Bärnstenen kommer från Burma och är enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan daterad till 100 miljoner år. Så – oavsett hur väl dessa dateringsmetoder stämmer, eller hur man ser på dem, visar bärnstensfyndet hur ett komplicerat samarbete mellan olika organismer fungerade redan tidigt i historien.

Källor:

  • http://www.physorg.com/news161528578.html
  • http://www.parasitesandvectors.com/content/pdf/1756-3305-2-12.pdf

Samtliga foton, pixabay