Liftare fast i tiden

När löss vill förflytta sig i naturen liftar de ofta med insekter. Så gjorde de ock i forntiden. Det visar en bit baltisk bärnsten, som innehåller en lus som bitit sig fast i huvudet på en myra.

Särskilt långt kom dock varken lus eller myra, då de inneslöts i kåda som stelnade till vad vi idag kallar bärnsten.1-3 För några år sedan gjordes ett liknande fynd, även det i baltisk bärnsten. Den gången hade en lus försökt att lifta med en spindel.4

Källor:
1. http://phys.org/news/2014-09-million-year-mite-ant-piece.html
2. http://news.sciencemag.org/biology/2014/09/mite-attack-preserved-ages
3. http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/10/9/20140531
4. http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/early/2011/11/04/rsbl.2011.0923.full.pdf+html

Bild ovan: Olika småkryp i bärnsten, foto, pixabay.

Nutida kvalster som liftar med en humla, vilket är vanligt förekommande. Kvalstren är bundsförvantar till humledrottningarna, då de inne i boet städar och håller rent genom att äta överblivet pollen, skadedjur och diverse annat skräp.

Att hitta insekter och andra småkryp i bärnsten är ingenting ovanligt. Här är det en mygga och en spindel som fastnat. (Foton, Mats Molén.)