Kullerglansbagge fyndad

Tiderna igenom har det fungerat – det viktiga samspelet mellan växter och olika slags pollinerare. Det visar det ena fossilfyndet efter det andra fyndet, ofta inneslutna i bärnsten.

Ett av de senast beskrivna fynden kommer från den burmesiska bärnstenen. (Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan daterad till 99 miljoner år.) Denna gång är det fyra arter från skalbaggsfamiljen Kateretidae, eller kullerglansbaggar som inbäddats i bärnstenen tillsammans med pollen.1 – 2 Det är en skalbaggsfamilj med flera nutida arter som lever av pollen och delar av blomväxter, så kallade angiospermer. Dagens kullerglansbaggar lever i Sydamerika, samt andra tempererade och subtropiska områden. En av arterna, Brachypterolus pulicarius, lever och förökar sig i Sverige.3 – 5

I sin studie utgick forskarna från fyra bitar burmesisk bärnsten. Tre av bitarna innehöll ett stort antal skalbaggar, medan den fjärde enbart innehöll en individ från nämnda skalbaggsfamilj. Pollenkornen i sin tur kommer från flera olika slags fröbärande växter. I bärnstensklumparna med många skalbaggar kom pollenkornen från gymnospermer eller nakenfröiga växter, bland annat kottepalmer. Medan pollen i den fjärde kom från blommande växter, nämligen näckrosväxter.

Även idag är skalbaggar viktiga pollinerare, som flyger mellan olika blommor av samma art, och transporterar de livsviktiga pollenkornen. Humlor, bin och fjärilar är kanske annars de mest välkända insekterna som pollinerar våra växter. Men flera andra insekter är aktiva pollinerare, och forskningen visar att olika slags insekter pollinerar olika slags grödor. Exempelvis pollineras kaffe nästan enbart av olika sorters bin, medan mango och cherimoya knappast alls besöks av bin. Av tre olika svenska undersökningar framgår att 5-60% av rapsen här pollineras av andra insekter än bin och humlor.6 Även fåglar, fladdermöss och en del andra djur är betydelsefulla pollinerare.

Mest förekommer pollinering bland blommande växter, som är rika på nektar som är viktig för insekternas överlevnad. Men även nakenfröiga växter, som exempelvis olika kottar, pollineras ibland av olika insekter. Vilket vi kan se ovan att det även förekom i den forntida världen.

Källor:
1. https://phys.org/news/2020-03-beetles-diet-cretaceous-period.html
2. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3492117
3. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kullerglansbaggar
4. https://sv.wikipedia.org/wiki/Brachypterolus_pulicarius
5. https://biocontrol.entomology.cornell.edu/weedfeed/Brachypterolus.php
6. https://www.pnas.org/content/pnas/113/1/146.full.pdf

Pollinerande skalbaggar finns i många olika arter, här en flugbagge som rör sig runt bland växterna med pollenkorn fästade runt kroppen.

En nutida näckros som pollineras av skalbaggar är jättenäckrosen (Victoria amazonica) i Amazonas flodsystem. Den blommar om natten, och varje knopp endast under två nätter. Under dagen däremellan stängs de pollinerande skalbaggarna in i den slutna blomknoppen, och flyger ut igen den andra nattten då blomman öppnas igen. Näckrosen har då fått god hjälp med en förlängd pollineringstid. Intressant är att när knoppen slår ut den första natten blommar den som vit och den andra som rosa, och skalbaggarna flyger bara till vita blommor. (Foto pixabay.)
https://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_amazonica

Även nutida kottepalmer pollineras av skalbaggar (pixabay). Ett flertal insekter är viktiga pollinerare. Bland pollinerande flugor är blomflugor (Syrphidae) regerande mästare.

Tarsipes rostratus Gould Även andra djur än insekter pollinerar växter. Som exempelvis det lilla snabelpungdjuret i Australien, som livnär sig av nektar och pollen och är betydelsefullt för blommornas pollinering i sin del av världen. (Ill wikipedia) https://en.wikipedia.org/wiki/Honey_possum

Läs mer om pollinerare i bärnsten

Kackerlacka med pollen

Pollinerande bi i bärnsten

Pollinerande insekt i bärnsten

Forntida pollination

Monsterfluga i bärnsten