Bläckfisk i bärnsten

En gång levde ammoniterna i haven, det kan man veta av de rikliga fossilfynd som gjorts av dessa nu utdöda bläckfiskar. Färg och storlek varierar, många är inte större än en tumnagel, de största har en diameter på nästan två meter.

Ett fossilt skal av en av de mindre ammoniterna har nyligen hittats i burmesisk bärnsten, 33 mm lång och 29 mm hög.1-2 Tillsammans med ammoniten har forskarna funnit en mångfald av såväl havs- som landlevande organismer inbäddade i bärnstenen. Där finns bland annat havssniglar och gråsuggor. Gråsuggorna liknar dem som lever på havsstränderna idag. Bland de landlevande kan nämnas spindlar, millipeder, kackerlackor, skalbaggar, flugor, getingar och löss (varav lössen utgör den största delen). Alla dessa djur som ofta återfinns i bärnsten.

Mer ovanligt är att hitta havsorganismer i bärnsten. Men en intressant fyndplats med sådana hittades för en tid sedan, tio mil utanför Frankrikes nutida kust. Denna bärnsten innehåller fossil av exempelvis svampdjur, sjöborrar och kiselalger. 3-4

Källor:
1. https://phys.org/news/2019-05-coastal-million-year-old-amber.html
sök tidigare liknande
2. https://www.pnas.org/content/early/2019/05/09/1821292116
3. http://www.pnas.org/content/105/45/17426.full.pdf+html
4. http://www.physorg.com/news145817882.html

Ammoniter i olika storlekar från Dorset, England (foto: Mats Molén).