Ny afrikansk fyndplats med bärnsten

Fyndplatserna med bärnsten utöver jorden blir allt flera. Nu senast rapporteras om bärnsten från afrikanska kritalager, nämare bestämt Etiopien. Som så ofta i bärnsten finns ett flertal arter av insekter och andra leddjur representerade, samt olika slags växtfossil, fjädrar, däggdjurshår och små reptiler. Även detta något man funnit på flera andra platser.

De mest kända fyndplatserna av bärnsten ligger kring södra Östersjön (baltisk bärnsten) och i Dominikanska republiken. Men det finns betydligt fler, från flera olika platser runt jorden och i olika geologiska lager. För några år sedan fann man exempelvis en ny, mycket riklig fyndplats vid Amazonflodens stränder, i nordöstra Peru. Ett annan ny, intressant fyndplats ligger ca 10 mil utanför Frankrikes nutida kust, där bärnstenen innehåller fossil av olika havsorganismer.

Att man nu återigen hittat en fyndplats med bärnsten indikerar att det fortfarande kan finnas mycket oupptäckt bärnsten kvar. Hur dessa otroliga mängder av bärnsten bildats är ingen riktigt på det klara med. Olika teorier har lagts fram, men det alla verkar överens om är att de träd som kådan kommit ifrån har transporterats med vatten, för att sedan begravas. Det förklarar varför bärnsten ofta hittas tillsammans med brunkol. Då träd och kåda begravs under sediment av lera och sand förvandlas kådan till bärnsten och träden till brunkol.

Källor:
http://www.physorg.com/news189695597.html
http://www.pnas.org/content/early/2010/03/29/1000948107.abstract

 

Läs mer om bärnsten i

https://www.dinosaurier.nu/nyheter/monsterfluga-i-b%C3%A4rnsten
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/m%C3%A5nga-nyuppt%C3%A4ckta-arter-i-himalaya
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/b%C3%A4rnsten-med-marina-fossil
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/%C3%A4ldsta-spindelv%C3%A4ven
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/geckofot-i-b%C3%A4rnsten
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/fossil-lockespindel-fr%C3%A5n-nutida-sl%C3%A4kte
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/fransk-b%C3%A4rnsten-visar-p%C3%A5-forntida-djunge l