Fågelvingar i bärnsten

Fossil från fågelvingar har hittats i burmesisk bärnsten, daterad till 99 miljoner år.

Fossilen har en storlek på några cm2 och innehåller förutom fjädrar såväl skinn som ben. Vingarna är så välbevarade att de fortfarande visar färger, mönster på fjäderdräkten och strukturen hos vingarna – samma som hos nutida fåglar. På bärnstenen finns rivmärken som indikerar att fåglarna försökt frigöra sig från den framflytande kådan de fastnat i.

Källor:
http://www.nature.com/news/bird-wings-trapped-in-amber-are-a-fossil-first-from-the-age-of-dinosaurs-1.20162
http://www.nature.com/ncomms/2016/160628/ncomms12089/pdf/ncomms12089.pdf
http://phys.org/news/2016-06-mummified-ancient-bird-clues-flight.html

Foton: Gunnel Molén