Bärnsten från Karibien

Några intressanta fossilfynd i bärnsten har nyligen gjorts i Karibien. Ofta brukar bärnstensfynd röra sig om insekter, men nu rör det sig om lite större djur.

Ett av fynden är något så överraskande som en salamander, som hittats i Dominikanska republiken. Överraskande i så måtto att det är den första salamandern som hittats här, såväl fossil som nutida. Idag lever inga salamandrar, så långt man känner till, inom hela Karibien. Det är också den första salamandern som hittats innesluten i bärnsten.1, 2

Nutida salamandrar av samma familj – Plethodontidae eller lunglösa salamandrar- är annars vanliga idag, speciellt i Nordamerika. Som namnet anger saknar de lungor, och andas istället med huden och svalget.

Några andra fynd är fossil av anolis ödlor, som hittats inneslutna i bärnsten på Antillerna, en ögrupp i Karibiska havet. Dessa ödlor är vanliga på såväl Antillerna som i hela Västindien även idag. Enligt forskarna är fossilen anmärkningsvärt lika de nutida.3, 4

Källor:
1. http://phys.org/news/2015-08-discovery-salamander-amber-evolution-caribbean.html
2. http://www.palaeodiversity.org/pdf/08/03Palaeodiversity_8-15_Poinar-Wake_4.pdf
3. http://phys.org/news/2015-07-ancient-fossils-reveal-remarkable-stability.html
4. http://www.pnas.org/content/112/32/9961

Bilden ovan: Nutida anolisödla, foto pixabay.