Bärnsten med fossil från Peru

Ännu ett nytt fynd av bärnsten har gjorts, denna gången i Peru. Bärnstenen innehåller bland annat fossila insekter och solrosfrön, och är enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan daterad till 23 miljoner år. Fynden gjordes i en avlägsen djungel på gränsen mot Ecuador.1

För några år hittades en annan bärnstensfyndighet i nordöstra Peru, vid Amazonflodens stränder. De rikliga fynden här, från såväl djur- som växtriket, visar på en regnskog med stor biologisk mångfald i det förgångna.2

Den förnämsta bärnstensförekomsten är kanske den så kallade baltiska bärnstenen, kring södra Östersjön. Men även i övriga Europa, och på många andra platser runt jorden, finns flera betydelsefulla fyndorter.

Källor:
1. http://www.physorg.com/news/2011-08-peru-rare-ancient-insect.html
2. http://www.pnas.org/content/103/37/13595.full

Läs mer om bärnsten i
https://www.dinosaurier.nu/en/nyheter/ny-afrikansk-fyndplats-med-b%C3%A4rnsten
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/monsterfluga-i-b%C3%A4rnsten
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/m%C3%A5nga-nyuppt%C3%A4ckta-arter-i-hi…
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/b%C3%A4rnsten-med-marina-fossil
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/%C3%A4ldsta-spindelv%C3%A4ven
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/geckofot-i-b%C3%A4rnsten
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/fossil-lockespindel-fr%C3%A5n-nutida-s…
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/fransk-b%C3%A4rnsten-visar-p%C3%A5-for… l